"Bütün semâvî kitapları ve fermanlarıyla Cenneti ve saadet-i ebediyeyi nev-i beşerin ehl-i imanına vaad etmiştir." Bütün semavi dinler ve kitaplar bu konuda müttefik midirler?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün semavî kitaplar imanın altı esasında müttefiktirler. Allah’a iman, ahirete iman ve diğer iman esasları bütün dinlerde vardır. Dinler arası farklılıklar amel ve ibadet sahasında görülür. Her zamanın bir hükmü olması kaidesince çeşitli kavimler kendi zamanlarına göre farklı imtihanlara tabi tutulmuşlar, değişik ibadetlerle mükellef kılınmışlardır.

İbadetler içerisinde de namaz ile zekât bütün semavî dinlerde vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...