"Bütün mazideki acaib-i kudreti olan vukuat şehadet eder ki, o Kadir-i Mutlak, bütün istikbaldeki acaib-i imkânata muktedirdir." Acip vukuat ve imkânatı açarak izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın geçmişte yaptığı icraat ve işler gelecekte yapacaklarına bir teminattır, dünü yaratan yarını da yaratmaya muktedirdir, geçmişi yaratan bir kudret geleceği de yaratmaya muktedirdir. Hâl böyle iken, mazide kendini ispat etmiş bir sonsuz kudret hakkında "Acaba istikbale ait verilmiş sözleri yerine getirebilir mi?" diye şüpheye düşmek ancak izansızlık ile izah edilebilir.

Dünya ve ahiret iki eşit oda gibidir. Dünya odasını gözümüz önünde evire çevire kolaylıkla yoktan var eden sonsuz kudret hakkında "Acaba ahiret odasını yaratabilir mi?" diyerek şüphe içine düşmek en büyük bir akılsızlık ve en koyu bir cehalettir.

"Bütün mazideki acaib-i kudreti olan vukuat şehadet eder ki, o Kadir-i Mutlak, bütün istikbaldeki acaib-i imkânata muktedirdir." (Mektubat, 20. Mektup, İkinci Makam)

Vukuat; vuku bulan, olan işler; imkânat ise vuku bulması mümkün olan şeyler demektir.

Üstad Hazretleri bazı derslerinde mahlukat için “kelimat-ı kudret” ifadesini kullanır. Âdem babamızdan bugüne kadar her biri bir kudret kelimesi olan milyarlarca insan yaratılmış olsun. Bugünden kıyamete kadar da yine yüz milyar insan yaratılacağını farz edelim. Henüz imkânat dairesinde bulunan bu yüz milyar insanın dünyaya geleceklerinden kimsenin şüphesi olmaz.

Kudret kaleminin bu yeni kelimeleri yazacağından hiç şüphe edilmezken, daha önce yazdığı kelimeleri tekrar yazmasına niçin şüphe ile bakılsın?..

Devamında şöyle buyuruluyor:

"Dünü getiren yarını getirdiği gibi, maziyi icad eden o Zât-ı Kadîr, istikbali dahi icad eder. Dünyayı yapan o Sâni-i Hakîm, ahireti de yapar." (Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam)

Hayalen kıyametin koptuğu saate vardığımızda bütün insanlık âlemi artık mazi olmuştur. Mazideki bütün bu varlıkları yaratmış olan Cenab-ı Hak elbette "istikbali dahi icad edecek", yani kıyametten sonra haşir ve ahireti getirmekle insanları yeniden yaratacak ve herkesi layık olduğu mükâfat yahut ceza menziline gönderecektir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...