"Bütün siyaset cereyanlarının ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve onların garazkârane telakkiyatlarından müberra ve safi olan bir makamda verilen ders-i Kur’ân..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Bütün siyaset cereyanlarının ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve onların garazkârâne telâkkiyatlarından müberrâ ve sâfi olan bir makamda verilen ders-i Kur’ân ve gösterilen envâr-ı Kur’âniyeden hiçbir taraf ve hiçbir kısım çekinmemek ve ittiham etmemek gerektir." (Mektubat, Üçüncü Mektup)

Kur’an derslerini bütün cemaatler, âlim ve fazıl şahsiyetler vermektedir. Fakat bu zamanda sefahet ve siyaset cereyanları bu dersleri bulandırıp kıymetlerini düşürtmektedir. Bu zamanda Risale-i Nur vesilesi ile de iman Kur'an dersleri verilmektedir. Bu dersler, siyasi parti ve akımların çok çok üstünde ve onların art niyet ve bakışlarından pak ve temiz bir mevki ve makamdadır.

Hâl böyle olunca Risale-i Nura mesafeli durmak, ondan ürkmek ve çekinmek yanlıştır. Bilhassa onu siyasetin bir aracı ve oyuncağı şeklinde algılamak ve suçlamak akıl ve vicdan ile bağdaşmaz. Çünkü Risale-i Nur safi imandır, asla dünyevi amaç ve mefkurelere alet ve araç değildir.

Siyesetin, ticaretin, menfaatin ve beşeriyetten kaynaklı hataların olmadığı bir izah ve hizmet tarzı, saflığını ve güzelliğini muhafaza etmeye daha yakındır. İşte bundan dolayı, Risaleleri itham etmek ve ondan kaçınmak akıl kârı değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...