"Kur’ân-ı Hakîmin hizmeti, beni şiddetli bir surette siyaset âleminden men etti. Hattâ düşünmesini de bana unutturdu." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu zamanda medreseler kapatılmış, tekke ve zaviyeler yasaklanmış, dini tedrisat eğitimden ayıklanmış, dinsizlik ve dünyevilik akımları eğitimin birinci programı haline getirilmiş; Kur’an’a hizmet edecek vasıflı insanların sayısı alabildiğine azalmış.

Bu durumda ve bu şartlarda Kur’an’a hizmet edebilecek bir iki vasıflı adamın da dinsizliğe karşı imanı müdafaa etmek yerine siyasetle meşgul olması büyük bir sorumsuzluk ve manevi anlamda bir cinayet işlemektir.

Şiddetli savaş anında tanka hayati anlamda bir ihtiyaç varken, tank kullanan birkaç kişiyi geri hizmetinde mutfak ve temizlik işlerinde kullanmak nasıl yanlış bir yaklaşım ise, herkesin imanının tehlikede olduğu bir hengâmda, Bediüzzaman Hazretleri gibi bir yeteneğin Kur’an hizmetini bırakıp içi pislikle dolu siyasetle meşgul olması da cinayetlerin en dehşetlisi olurdu.

"Kur'ân-ı Hakîmin hizmeti, beni şiddetli bir surette siyaset âleminden men etti. Hattâ düşünmesini de bana unutturdu... "(1) ifadesi bu hassas duruma işaret ediyor. Bir tarafta milyonlarca masum insanın imanını kurtarmak vazifesi, diğer tarafta sonuç alması imkansız, üstelik büyük zararlar açma riskini de içinde barındıran siyaset yolu... Üstadımız birincisini tercih ederek milyonlarca insanın imanının kurtulmasına vesile olmuştur.

(1) bk. Mektubat, On Üçüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...