Cevşenü’l-Kebir hakkında ve Cevşen’de geçen cehennemden korunmanın taleb edildiği cümlenin yüz defa tekrar edilmesinin hikmetiyle alakalı malumat verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Kerîm, bitmez tükenmez bir dua hazinesidir. Hemen her duruma uygun düşecek olan dua âyetleri, Kur’an’ın her tarafına serpiştirilmiş durumdadır. Bir de âyetlerden iktibas şeklinde, bazı dualar yapılabilir. Peygamber Efendimizin “Cevşenü’l-Kebir” isimli duası, bunun en hârika bir misalidir. Hz. Peygamber (asm.) “Cevşenü’l-Kebir” duası cehennem ateşinden istiaze etmiştir.

Bu duada her birinde on isim olmak üzere yüz ayrı bölüm vardır. Şimdi bu bölümlerden birini misal olarak veriyoruz. Cevşen’in 61. bölümünde şöyle denilir:

“Ey gece ve gündüzü çeviren.”

“Ey karanlıkları ve nuru yaratan”

“Ey gölge ve sıcaklığı var eden.”

“Ey Güneş ve Ay’ı itaat ettiren.”

“Ey ölümü ve hayatı yaratan.”

“Ey yaratma ve emir O’na ait olan.”

“Ey ne bir eş, ne de çocuk edinmeyen”

“Ey mülkünde hiç bir ortağı bulunmayan.”

“Ey zillet sebebi bir yardımcısı olmayan”

“Ey havl ve kuvvet kendisinin olan.”

“Ey kendisinden başka ilâh olmayan Allah'ım, Seni tenzih ederiz. El-aman, el-aman. Bizleri cehennem ateşinden koru.”

Peygamberimizin bu duasında yer alan ifadeler, sırasıyla şu âyetlerden alınmıştır:

“Allah gece ve gündüzü çevirir.”(1)

“Allah karanlıkları ve nuru yarattı.”(2)

“… Gölge ile sıcaklık bir değildir.”(3)

“Allah, Güneşi ve Ay’ı itaat ettirdi.”(4)

“O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı.”(5)

“Dikkat edin, yaratma ve emir O’na aittir.”(6)

“…Rabbimiz ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.”(7)

“O’nun mülkünde hiçbir ortağı yoktur.”(8)

“O’nun zillet sebebi bir yardımcısı yoktur.”(9)

“Bütün kuvvet Allah’ındır.”(10)

Her bölüm sonunda “Ey kendisinden başka ilâh olmayan Allah'ım, Seni tenzih ederiz. El-aman, el-aman. Bizleri Cehennem ateşinden halas eyle, koru, kurtar” kısmı tekrar edilir. Tekrar edilen bu kısımda:

- Tevhid,

- Tesbih,

- Ebedi şekavetten kurtulmak,

- Ve beşerin aczinin itirafı gibi çok önemli esaslar vardır.

- “Ey kendisinden başka ilâh olmayan Allah'ım.” kısmı tevhidi,

- “Seni tenzih ederiz.” kısmı tesbihi,

- “Bizleri cehennem ateşinden halas eyle.” kısmı ebedi azaptan kurtulmayı,

- Ve “El-aman, el-aman” kısmı beşerin aczinin itirafını ifade eder.

Dipnotlar:

(1) Nur, 24/44.

(2) En’am, 6/1.

(3) Fatır, 35/21.

(4) Ra’d, 13/2.

(5) Mülk, 67/2.

(6) A’raf, 7/54.

(7) Cin, 72/3.

(8) İsra, 17/111.

(9) İsra, 17/111.

(10) Bakara, 2/165.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...