Block title
Block content

"Hücumat-ı Sitte Risalesi"ndeki İkinci Desise-i Şeytaniye´yi açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas zalimler, bu korku damarından çok istifade etmektedirler; onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalâletin propagandacıları, avâmın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar."(1)

Bu desisede insanların korku damarını tahrik ederek insanları iman ve Kur’an hizmetinden soğutmaya çalışanların hileleri izah ediliyor.

Evet, bazı alimlere ve avam insanlara menfi bir şekilde propaganda yapılarak, "Şu insana iman hizmetinde yardım ederseniz sizi şöyle hapse atarız, şöyle asarız, keseriz..." denilerek, onları korku damarı ile o hizmetten uzak tutmaya çalışıyorlar. Üstad Hazretleri hem bu desiseyi bozmak hem de  korkuya ilaç olmak için bu risaleyi telif etmiş.  

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Alrıncı Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...