"Cin ve inse nidâ edip müjde veriyor, diyor ki: Ey biçareler! Mezaristana göçtüğünüz zaman, 'Eyvah, malımız harap olup sa’yimiz hebâ oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik.' demeyin." İzah eder misiniz, cinler de toprağa girecek mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mezaristan ayrı bir ülke ismi gibidir. Bu dünyadan o ülkeye göçülür. Daha sonra, diriliş, mahşer, mizan, sırat safhalarından geçilerek, İnşallah, ebedî saadet menzili olan cennete varılır. İmanı ve salih amelleriyle cennet yolcusu olan bir müminin mezaristana göçtüğünde bu dünyada bıraktığı malı ve mülkü cennete nisbet edildiğinde gölgenin gölgesi kadar da kalmaz. Biz geride bıraktıklarımıza değil, ileride varacaklarımıza nazar etmeli yolculuğumuzu bu şuurla sürdürmeliyiz.

Dar bir toprağa giren, ruh değil bedendir. İman ile göçen bir müminin ruhu, bu dünya kayıtlarından kurtulmakla berzah âlemi diye adlandırılan -dünya-ahiret arası- bir menzilde varlığını sürdürecek, cennet bahçelerinden bir bahçe hükmündeki o berzah hayatında dünyadan çok daha saadetli yaşayacaktır.

Nitekim, dersin devamında, “Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti, rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti; ücret almaya gidiyorsunuz.” buyruluyor.

"Toprağa girmek" tabiri, her canlının ölümü tatması anlamında kullanılıyor. Yoksa canlılık ve bunun ölüme maruz kalması; sadece insan biyolojisine mahsus bir olgu değildir. Mesela; melekler de canlıdır, ama onların cesetleri nurani olduğu için toprakla bir ilgileri yoktur.

Cinlerin insanlar gibi hem ruhları hem de cesetleri vardır. Lakin cinlerin cesetleri insanınki gibi maddi değil nuranidir. Nurani bir cesedin toprak olması ise düşünülemez. Ama nuraniyet toprağında kaybolup çürür diyebiliriz. Yani cinlerin fiziki yapılarını oluşturan etken madde ne ise, onların toprağı da odur diyebiliriz. Mesela cinlerin cesedine bir tür enerji dersek, ölümle bu enerji partikülü tekrar enerji denizine dökülür denilebilir.

Yani cinler öldükten sonra kendi topraklarına girerler, ille de bizim toprağımıza girmeleri gerekmiyor.

"Tecrübeler ve araştırmalar neticesinde anlaşılan şudur: cinler de insanlar gibi canlı, şuurlu, akıllı varlıklardır. Yalnız akıl ve muhakeme konusunda insan daha üstündür. Cinlerin sür'at ve görüntü verme, geçmişe gidip gelme gibi bizden üstün tarafları da vardır. Bizim gibi onların da ruhları vardır. Ruh sayesinde canlı kalmaktadırlar. Aramızdaki fark; bizim ruhumuz molekül yığını, maddi bir cesetle, cinlerin ruhu ise bir enerji, bir akımla alakalıdır. İnsan öldüğü zaman ruh cesedi terk eder, berzah alemine yollanır. Et ve kemikten oluşmuş beden toprağa konur. Bir müddet sonra cesed çürüyüp, toprak olur. Şekil ve mahiyet değiştirerek bir halden başka bir hale inkılap eder. Ama kainattaki atom sayısı ve sabit kütle dengesi bozulmaz. Cin öldüğünde ise ruhu, berzah alemine giderken, ruhsuz vücudu yani enerjisi başka bir mahiyette yine yeryüzünde enerji olarak bulunur..."(1)

(1) bk. Cinlerin ölümü hakkında bilgi verir misiniz? Cinler ölülerini nereye gömerler?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...