"Cin ve inse nida edip müjde veriyor, diyor ki: Ey biçareler! Mezaristana göçtüğünüz zaman, 'Eyvah, malımız harap olup sayimiz heba oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik.' demeyin." İzah eder misiniz, cinler de toprağa girecek mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mezaristan ayrı bir ülke ismi gibidir. Bu dünyadan o ülkeye göçülür. Daha sonra diriliş, mahşer, mizan, sırat safhalarından geçilerek, İnşallah, ebedî saadet menzili olan cennete varılır.

İmanı ve salih amelleriyle cennet yolcusu olan bir müminin mezaristana göçtüğünde, bu dünyada bıraktığı malı ve mülkü cennete nisbet edildiğinde gölgenin gölgesi kadar da kalmaz. İnsan geride bıraktıklarına değil, ileride mazhar olacağı büyük nimetlere nazar etmeli ve yolculuğunu bu şuurla sürdürmelidir.

Dar bir toprağa giren, ruh değil bedendir. İman ile göçen bir müminin ruhu, bu dünya kayıtlarından kurtulmakla berzah âlemi diye adlandırılan -dünya ahiret arası- bir menzilde varlığını sürdürecek, cennet bahçelerinden bir bahçe hükmündeki o berzah hayatında dünyadan çok daha saadetli yaşayacaktır.

Nitekim dersin devamında şöyle buyurulur:

“Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti, rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti; ücret almaya gidiyorsunuz.” (Mektubat, Yirminci Mektup, Birinci Makam)

"Toprağa girmek" tabiri, her canlının ölümü tadacağını ifade etmektedir.

Melekler de canlıdır, ama onların cesetleri nurani olduğu için toprakla bir alakaları yoktur.

Cinlerin de insanlar gibi hem ruhları hem de cesetleri vardır. Lakin cinlerin bedenleri nurani olduğu için toprak olmaları söz konusu değildir. Ama nuraniyet toprağında kaybolup çürürler diyebiliriz.

Yani cinler öldükten sonra kendi topraklarına girerler, ille de bizim toprağımıza girmeleri gerekmiyor.

"Tecrübeler ve araştırmalar neticesinde anlaşılan şudur: cinler de insanlar gibi canlı, şuurlu, akıllı varlıklardır. Yalnız akıl ve muhakeme konusunda insan daha üstündür. Cinlerin sür'at ve görüntü verme, geçmişe gidip gelme gibi bizden üstün tarafları da vardır. Bizim gibi onların da ruhları vardır. İnsan öldüğü zaman ruhu ulvi âlemlere gider, bedeni ise toprağa verilir. Bir müddet sonra ceset çürür ve toprak olur.

Cin öldüğünde ise ruhu, berzah âlemine gider, vücudu ise başka bir mahiyette yine yeryüzünde enerji olarak bulunur..."(1)

1) bk. Cinlerin ölümü hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...