Kesafetli topraktan letafetli hayatın, küduretli sudan nuraniyetli zevilidrakin yaratılmasını izah eder misiniz? Zulmet bahrinden, zişuur mahlukatın yaratılması ne manaya gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elbette kesafetli topraktan ve küdûretli sudan mütemadiyen letâfetli hayatı ve nuraniyyetli zevil-idrâki halkeden Hâlık'ın, elbette ruha ve hayata münâsip şu nur denizinden ve hatta zulmet bahrinden bir kısım zîşuur mahlukları vardır. Hem çok kesretli olarak vardır..." (Sözler, On Beşinci Söz.)

Burada su ve toprağın katı maddeler olmalarına rağmen, onlardan latif hayatın yaratılmış olması misal verilerek, nurdan ve zulmetten de mahlukların yaratılabileceği ifade ediliyor. Zira bunlar suya ve toprağa göre daha latif olduğundan, hayata menşe olmaya daha liyakatlidirler.

Melekler, nurdan yaratılırlar. Zulmetten ne gibi varlıklar yaratıldığını kesin olarak bilmemekle beraber, bunların cinlerden bir kısım olabileceği tahmin ediyoruz. Ama bazı varlıkların zulmetten ve karanlıklardan yaratılmaları mümkün olacağını da bütün ruhumuzla tasdik ediyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla, ruhaniyat üçe ayrılıyor: Cinler, melekler ve bir de vefat etmiş olan insanların ruhları. Cinler ateşten, insanlar ve hayvanlar topraktan, melekler ise nurdan yaratılmışlardır. Bilemediğimiz bir başka grup da karanlıktan yaratılmış olabilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, savttan, rayihadan, kelimattan, esirden ve hatta elektrikten ve sair seyyalat-ı latifeden halk olunan..." Bu sayılan maddelerden yaratılan farklı seyyalat-ı latifenin her biri ayrı bir cins midir?

- "Belki madde-i nurdan, hatta zulmetten, hatta esîr maddesinden, hatta manalardan, hatta havadan, hatta kelimelerden zihayat, zişuuru kesretle halkeder..." ifadesini açıklar mısınız, manadan varlık nasıl yaratılır?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...