Kesafetli topraktan letafetli hayatın, küduretli sudan nuraniyetli zevilidrakin yaratılmasını izah eder misiniz? Zulmet bahrinden, zişuur mahlûkatın yaratılması ne manaya gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elbette kesafetli topraktan ve küdûretli sudan mütemadiyen letâfetli hayatı ve nuraniyyetli zevil-idrâki halkeden Hâlık'ın, elbette ruha ve hayata münâsib şu nur denizinden ve hattâ zulmet bahrinden bir kısım zîşuur mahlukları vardır. Hem çok kesretli olarak vardır..."(1)

Burada su ve toprağın katı maddeler olmalarına rağmen, onlardan latif hayatın yaratılmış olması misal verilerek, nurdan ve zulmetten de mahlûkların yaratılabileceği ifade ediliyor. Zira bunlar suya ve toprağa göre daha latif olduğundan, hayata menşe olmaya daha liyakatlidirler.

Melekler nurdan yaratılırlar. Zulmetten ne gibi varlıklar yaratıldığını bilmiyoruz. Ama yaratılmaları mümkün olacağını da bütün ruhumuzla tasdik ediyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla, ruhaniyat üçe ayrılıyor: Cinler, melekler ve bir de vefat etmiş olan insanların ruhları. Cinler ateşten, insanlar ve hayvanlar topraktan, melekler ise nurdan yaratılmışlardır. Bilemediğimiz bir başka grup da karanlıktan yaratılmış olabilir.

1) bk. Sözler, On Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...