"Cin ve şeytanın casusları, semâvat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp, gaybî haberleri getirerek,.. " Kulak hırsızlığı yapanlar kimler?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cinler, bir cins ateşten yaratılmış olup, dünyanın insandan sonra en mühim sekeneleridir. Akıl ve şuur sâhibi olup pek çok şer ve isyan yapabildikleri gibi "Peygamberlerin ve semâvî kitapların irşadlarıyla" insana yetişememekle beraber, terakki edip yüksek kemâlata çıkabilirler. İnsanlar gibi dinin bir kısım emirlerini yapmakla ve bazı yasaklarından kaçınmakla yükümlüdürler. Kıyamet ve haşirden sonra cinlerden de dünya imtihanını kazananlar cennete, kaybedenler cehenneme girecektir.

Kâinat ve içindeki bütün varlıklar hakkında, söz söyleme hakkı; onların yaratıcısına ve mâlikine aittir. Çünkü "Yapan bilir, öyleyse bilen konuşur" bir kaidedir. Cinlerin varlığını da evvelâ Kur’ân-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ayrıca Resul-ü Ekrem Efendimiz (asm)'den gelen sahih rivayetler ve ashabının cinleri görmesi ve görüşmesi hâdiseleri de pek çoktur.

Cinlerin pek çok cinsleri vardır. Bunlar lâtif yaratıklar oldukları için, gaybî haberler getirmekte istihdam edilebilirler. Fakat Hazret-i Peygamber (asm)'den sonra cinlerin gaybî âlemden haber getirmeleri, Cenab-ı Hak tarafından men edilmiştir. Cinlerin, kötülüğe sevk edenlerine şeytan-ı cinnî de denilir.

"Cin ve şeytanın casusları, semâvat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp, gaybî haberleri getirerek, kâhinler ve maddiyyunlar ve bazı ispritizmacılar gibi gaipten haber vermelerini, nüzûl-ü vahyin bidâyetinde, vahye bir şüphe getirmemek için, onların o daimî casusluğu, o zaman daha ziyade şahaplarla recim ve men edildiğine dair olan mezkûr âyetler münasebetiyle, gayet mühim üç başlı bir suale muhtasar bir cevaptır…"(1)

Yukarıya aldığımız ifadeler de bu hususun âyetlerden istifade edilerek yazıldığını göstermektedir.

Kulak hırsızlığı yapanlar, cinlerin şerli ve şeytanlaşmış kısmıdır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Yirmi Sekizinci Nüktesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...