"Daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki, hakikaten mümin cennete layık ve kâfir cehenneme muvafık bir mahiyet kesb eder." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cennet kıymetli eşyaların diyarı, cehennem ise kıymetsiz şeylerin mekânıdır. Her kıymetli eşya cennette yer alırken, kıymetsiz eşyalar da cehenneme atılacaktır. İyilikler, güzellikler ve sevaplar cennetin çekirdeği; kötülükler, çirkinlikler ve günahlar ise cehennemin tohumudur.

Mümin bütün aza ve duygularını Allah’a satıp, O’nun izni dairesinde kullanırsa, cennete layık bir kıymet alır. Onları nefis hesabına kullananlar ise, onlara hıyanet etmiş, o kıymettar aletleri kıymetten düşürmüş olduklarından cehenneme ehil olacak bir vaziyete düşeceklerdir.

Bu hakikate şu misal dürbünüyle bakılabilir:

Bir tren yolculuğunda insanlar ve hayvanların seyahat ettiklerini farz ediniz. Böyle bir yolculukta elbette insanlar birinci mevkide, hayvanlar ise trenin ahır görevi yapan vagonlarında seyahat edeceklerdir.

Demek ki, kıymetli olanlar kıymetli yerlerde, kıymetsiz olanlar da kıymetsiz yerlerde hayatlarını sürdürürler. Yüksek mekânlarda yaşayabilmek için, oraya layık kıymet almak gerekir. Cenneti isteyen, oraya layık bir kıymet almalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...