"İnsan zayıftır, belâları çok. Fakirdir, ihtiyacı pek ziyade. Âcizdir, hayat yükü pek ağır..." Altıncı Söz'deki kârlar anlatılırken, dört tanesi müjdeli iken, dördüncüsü biraz farklı gibi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dördüncü Kâr: İnsan zayıftır; belâları çok. Fakirdir; ihtiyacı pek ziyade. Âcizdir; hayat yükü pek ağır. Eğer Kadîr-i Zülcelâle dayanıp tevekkül etmezse ve itimad edip teslim olmazsa, vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar. Ya sarhoş ya canavar eder."(1)

Burada insanın çok zayıf olduğu, Allah’a dayanması ve tevekkül etmesi gerektiği anlatılıyor. Nasıl yeni doğmuş bir bebek her halinde ve her durumunda anne ve babasına muhtaç ise, insan da yaratılış bakımından her halinde ve her durumunda Allah’a dayanıp tevekkül ve itimat etmek zorundadır.

İnsanın belaları ve düşmanları çok, ama onlara karşı koyacak gücü yoktur. Onun çalacağı tek kapı, sığınacağı yer, Allah’ın sonsuz kudret ve rahmetidir.

İnsan “iman ve ibadet, tevekkül ve teslimiyet” sayesinde büyük bir manevî kuvvet elde eder. Tevekkül ve teslimiyet dünyadaki, bütün meşakkat ve sıkıntılara karşı insana manevî bir kalkan olur.

O halde, Dördüncü Kâr’ın “Kadîr-i Zülcelâle dayanıp tevekkül etmek, itimad edip teslim olmak” olduğu anlaşılıyor.

(1) Sözler, Altıncı Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Cem Demir

Neden kalbive ruhu  azap içinde kalır demiyor da vicdanı azap içinde kalır diyor bunun hikmetini açıklar mısınız?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kalp ve ruh insan iradesine daha açık daha yatkındır ama vicdan insanın yaratılış ayarıdır yanlış ve haksızlıkta en hassas ve en duyarlı terazi vicdandır. Bu sebeple günah ve yanlışlarda en çok etkilenip azap gören duygu vicdan oluyor. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...