Block title
Block content

"Madem âlem-i bekà, şu âlem-i fenâdan yapılacaktır. Elbette, anâsır-ı esasiyesi bekàya ve ebede gidecektir." İzah eder misiniz? Bu cümlelerden âlem-i beka daha yaratılmamış gibi bir anlam mı çıkıyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya âhiretin tarlası olduğundan cennet ve cehennem bu dünyada işlenen hayırların ve şerlerin birer meyvesidirler. Şu var ki, mahsulün tarladan daha başka bir âlemde sergilenmesi gibi, insanların amelleri de âhirette sergilenecektir. Bu dersin devamında, “dest-i kudret bir hareket-i şedide ile kâinatı çalkaladığı vakit, o iki havuz münasib maddelerle dolacaktır.” buyrulmakla, cennet ve cehennemin yaratılmış oldukları ve her iki havuzun da kendilerine layık insanları bekledikleri anlaşılıyor. Üstat Hazretleri bu mânayı şu ifadeleriyle açık olarak ortaya koymuştur:

 “...Elbette ve herhalde, o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile hâşiyeleri de yazılacak ve umumun defter-i a’mâlleri onda kaydedilecek...”(1)

Zâten mi’rac mucizesi bunu net olarak ortaya koymuş, Allah Resulü (asm.) beka âleminde cenneti de cehennemi de görmüştür.

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...