"Haşir ve kıyamette kâinat tasfiye ameliyatını gördüğü zaman" ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Haşir ve kıyamette kâinat tasfiye ameliyatını gördüğü zaman, zıtlar biribirinden ayrılır ve esbab ile vesait de ortadan kalkar. Ortadaki perde ve hicap kalktıktan sonra, herkes Sâniini görür ve hakiki Mâlikini bilir." (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi, 28. Ayetin Tefsiri)

Tasfiye, iyi ile kötünün, çirkin ile güzelin, iman ile küfrün, hayır ve şerrin birbirinden ayrıştırılıp birbirinden uzaklaşıp iyi, güzel, iman ve hayrın cennete kötü, çirkin, küfür ve şerrin ise cehenneme girmesi anlamına geliyor.

Çünkü imtihan sırrından dolayı kâinatta zıtlar iç içe ve beraber bulunuyorlar. İmtihan bitip kıyamet koptuktan sonra Allah, zıtları birbirinden ayırıp layık olduğu mahzene döküyor. Kâinatın tasfiye ameliyatı görmesi bu anlama geliyor.

Cennet mükâfat yeri olduğu için oraya kötü, şer, çirkin ve kâfirlerin girmesi mümkün olmadığı gibi, cehennem de ceza yurdu olduğu için oraya iyiliğin, hayrın, güzelliklerin girmesi mümkün değildir.

Haşir ve terazi tasfiye ameliyatının iki önemli ve büyük araçları hükmündedir. Allah sonsuz adaletinin bir gereği olarak, insanları ve cinleri hesaba çekiyor, sonra bu hesabın neticesine göre tasfiye yapıyor, iyileri cennete kötüleri cehenneme yolluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...