Din nedir, Risale-i Nur'da tarifi nasıl geçmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Din: Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırılan ilahi kanunlar manzumesidir. Dinin kurucusu Allah, muhatabı da insanlar ve cinlerdir.

Dinin amacı, insanlara ve cinlere iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini bildirmek ve onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturmaktır.

Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde dinin tarifine ve önemine işaret eden cümlelerden bazılarını takdim edelim:

"Zira, kemâlin cemâli dindir. Hem, din saadetin ziyasıdır, hissin ulviyetidir, vicdanın selâmetidir."(1)

Din mükemmelliğin güzelliğidir, yani insandaki çekirdek halinde bulunan mükemmel sıfatlar ancak din ile hayat bulup güzelleşebilir. Din insanın hem dünyada hem de ahiret aleminde saadetini gösteren bir ışıktır. İnsandaki hissiyat ve duygular ancak din ile yükseklik ve ulviyet kazanır. İnsanın vicdan aynasını ancak din selamete çıkarır.

"İhyâ-yı din, ihyâ-yı millettir. Hayat-ı din, nur-u hayattır."(1)

Milletin hayat bulması ancak din ile olur. Hem hayatta istikamet ve doğruluğun rehberi ancak dindir.

"Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhyâ-yı dinle olur şu milletin ihyâsı. İslâm bunu anladı."(3)

Din hayata hayat, hem hayata nur ve rehber, hem hayatın esası ve temelidir. Bu yüzden İslam milletinin dirilmesi ve kemal bulması dinin insan hayatında hayat bulmasına bakar. Risale-i Nur'un tamamı din ve hakikatlerinin bir tarifi ve izahı hükmünde olduğu için, Risale-i Nur'un tamamına dinin tarifi nazarı ile bakabiliriz.

Dipnotlar:

(1) bk. Münzarat, Sualler ve Cevaplar.

(2) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri.

(3) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...