Dinden dönmenin sınırı var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın imtihanı; doğumdan son nefesine kadar devam eder. Yani ölmeden bir iki dakika önce iman eden ya da imandan çıkan mesul olur. Yaşı zamanı önemli değildir. Bir kimse ömrü boyunca iman ve amel üzerine yaşar; ama ölmeden biraz önce inkar ederse, bütün amelleri iptal olur. Yine bir kimse ömrü boyunca küfür ve günah üzerine yaşar; ama son anında iman eder ve o hali ile kabre girerse kurtulur. Burada önemli olan son anda nasıl öldüğümüzdür.

Tabi bunların hepsi birer ihtimaldir. Yoksa amel ve iman üzerine geçen bir ömrün önemi yoktur, anlamına gelmez. İnsan ameline güvenmemesi gerektiği gibi, ümitsizlik çukuruna da düşmemelidir, fikrini teyit etmek için, bu fikir öne sürülmüştür. Yani insan, ömrünün her anında teyakkuz içinde olmalıdır, hiçbir zaman mutlak güven ve ümitsizlik içine düşmemelidir.

Dinden dönmek çok ağır bir suçtur. Bu yüzden İslam dininde mürtedin hakkı hayatı yoktur. Üstad Hazretleri bu konuya şu şekilde işaret ediyor:

"Hem İslâmiyet sair dinlere kıyas edilmez. Bir Müslüman, İslâmiyet'ten çıksa ve dinini terk etse, daha hiçbir peygamberi kabul edemez. Belki Cenâb-ı Hakkı dahi ikrar edemez ve belki hiçbir mukaddes şeyi tanımaz; belki kendinde kemâlâta medar olacak bir vicdan bulunmaz, tefessüh eder. Onun için, İslâmiyet nazarında harbî kâfirin hakk-ı hayatı var. Hariçte olsa, musalâha etse; dahilde olsa, cizye verse İslâmiyetçe hayatı mahfuzdur. Fakat mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Çünkü vicdanı tefessüh eder, hayat-ı içtimaiyeye bir zehir hükmüne geçer. Halbuki, Hıristiyanın bir dinsizi, yine hayat-ı içtimaiyeye nâfi bir vaziyette kalabilir. Bazı mukaddesâtı kabul eder ve bazı peygamberlere inanabilir ve Cenâb-ı Hakkı bir cihette tasdik edebilir."(1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup Yedinci Kısım..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...