"Dost istersen Allah yeter..." ifadesi ile başlayan vecize hadis midir? Değilse, sözün kime ait olduğu hakkında bilgilendirir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dost istersen Allah yeter. Evet, O dost ise her şey dosttur."

"Yârân istersen Kur'ân yeter. Evet, ondaki enbiya ve melâike ile hayalen görüşür ve vukuatlarını seyredip ünsiyet eder."

"Mal istersen kanaat yeter. Evet, kanaat eden iktisat eder; iktisat eden bereket bulur."

"Düşman istersen nefis yeter. Evet, kendini beğenen belâyı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen safâyı bulur, rahmete gider."

"Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve âhiretine ciddî çalışır."(1)

Tahkikatımız neticesinde bu veciz ifadenin ayet veya hadis meali olduğuna dair bir karine ve vesika bulamadık. Aksi ispat edilene kadar bu sözün Üstad'a ait olduğu muhakkaktır. Mevlana’ya ait olduğu da nakledilmektedir. Sadece bu söz ve cümleler değil, Risale-i Nurlarda geçen birçok cümle ve vecizeler, insanların dilinde ve kalbinde yerleşip kökleşiyor.

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Vbdestabe
bu sözü başka şekillerde kullananlarda vardır
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mustafay
denildiği üzere Bu söz üstada aittir. üstadında kaynaklarının sadece Kuran ve sünnet olduğu ise apaçıktır. Aşağıdaki kaynaklarda bunları destekler mahiyettedir: Dost istersen Allah yeter... (Bakara suresi 107,120, Enfal suresi 40 ...) Mal istersen kanaat yeter ... (Beyhaki ezüzühd 2/88 - ibn ebi şeybe el-musannef 5/331, et-Taberani El-mu'cemiü'l-evsat 5/206 6/365. ...) Düşman istersen nefis yeter... (el-Beyhaki ez-Zühd 2/157) Nasihat istersen ölüm yeter .... (Tirmizi kıyamet 26, zühd 4: Nesai cenaiz 3: ibn mace zühd 31, ahmed ibni hanbel el-müsned 2/292)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...