"Mü'minin şe'ni kerim olmaktır." sözünden neler anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kerim: Kelime olarak, ikram ve ihsan sahibi demektir. Ama burada daha çok, konunun gelişinden anlaşılan mana; müminlerin, kardeşlerine, iyilik ve ihsanla mukabele etmek manası anlaşılıyor. Mümin daima, iman kardeşine karşı af edici olmalıdır. Kardeşinin yanlışlarına dahi iyilikle karşılık verip onu kendinden uzaklaştımamalıdır. Bu tür davranışlar, kerim olmanın gereğidir.

Çünkü, ihsan ve ikram, insanı, insana müsahhar yapar. Üstad'ın ifadesi ile, “...senin ikramınla sana musahhar olur.” Keza Üstad'ın şu ifadeleri de meseleyi tam izah eder:

“Eğer hasmını mağlûp etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü, eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. Zâhiren mağlûp bile olsa, kalben kin bağlar, adâveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedâmet eder, sana dost olur.” (1)

Müminin şe’ni, yani özelliği, ikram ve ihsan sahibi olmaktır. Daima hoşgörü ve af edici olmak, kerim olmanın gereğidir, şeklinde anlamalıyız.

(1) bk. Mektubat, Yirmi İkinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...