"Mü'minin şe'ni kerim olmaktır." sözünden neler anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kerim: Kelime olarak, ikram ve ihsan sahibi demektir. Ama burada daha çok, konunun gelişinden de anlaşılacağı gibi, mü’minlerin, kardeşlerine, iyilik ve ihsanla mukabele etmesi mânasında kullanılmıştır. Mü’min daima, iman kardeşine karşı af edici olmalıdır. Kardeşinin yanlışlarına dahi iyilikle karşılık verip onu kendinden uzaklaştırmamalıdır. Böyle davranmak, kerim olmanın icabıdır. Mü’minin şe’ni, yani vasfı, ikram ve ihsan sahibi olmaktır. Daima hoşgörü ve af edici olmak, kerim olmanın icabıdır, şeklinde anlamalıyız. Çünkü ihsan ve ikram, insanı, insana musahhar yapar. Üstad'ın ifadesi ile, “...senin ikramınla sana musahhar olur.” Keza Üstad'ın şu ifadeleri de meseleyi güzel bir şekilde izah etmektedir:

“Eğer hasmını mağlûp etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü, eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. Zâhiren mağlûp bile olsa, kalben kin bağlar, adâveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedâmet eder, sana dost olur.” (1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi İkinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...