"Müminin şeni kerim olmaktır." sözünden neler anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kerim: Kelime olarak, ikram ve ihsan sahibi demektir. Ama burada daha çok, konunun gelişinden de anlaşılacağı gibi, müminlerin, kardeşlerine iyilik ve ihsanla mukabele etmesi manasında kullanılmıştır

Mümin daima, iman kardeşine karşı af edici olmalıdır. Kardeşinin yanlışlarına iyilikle karşılık verip onu kendinden uzaklaştırmamalıdır. Böyle davranmak, kerim olmanın icabıdır. Müminin şeni, yani vasfı, ikram ve ihsan sahibi olmaktır. Daima hoşgörü ve af edici olmak, kerim olmanın icabıdır, şeklinde anlamalıyız. Çünkü ihsan ve ikram, insanı, insana musahhar yapar. Üstad'ın ifadesi ile "...senin ikramınla sana musahhar olur." Keza Üstad'ın şu ifadeleri de meseleyi güzel bir şekilde izah etmektedir:

"Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. Zahiren mağlup bile olsa, kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder, sana dost olur." (Mektubat, Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...