Sekine Duası'nda yer alan ayetlerin sıralanışının mahiyeti ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Yani bu ayetlerin duadaki sıralama ile okunmasının bir manası var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sekine Duası'nda geçen ayetlerin mealleri şöyledir:

1. Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. (Talak, 65/7)
2. Bütün yüzler gerçek hayat sahibi, her şeyi ayakta tutan Allah'a baş eğmiştir. (Tâhâ, 20/111)
3. Şüphesiz, Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. (Hadid, 57/9)
4. Şüphesiz, Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. (Nisa, 4/16)
5. Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. (Nisa, 4/106)
6. Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. (Nisa, 4/149)
7. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. (Nisa, 4/58)
8. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. (Nisa, 4/11)
9. Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. (Nisa, 4/1)
10. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. (Fetih, 48/1)
11. Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. (Fetih, 48/3)
12. Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir. (Maide, 5/56)
13. Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. (Hud, 11/66)
14. Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır. (Lokman, 31/26)
15. Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 9/129)
16. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 3/173)
17. En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez. (Enbiya, 21/103)
18. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 1/5)
19. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. (Fatiha, 1/2; Enam, 6/45)

Bu ayetlerin muhtevasına dikkatle baktığımız zaman, tevekkül ve teslimiyeti amir olan ayetlerden müteşekkil olduğunu görüyoruz. Yani bu ayetlerin ortak noktası, Allah’ı tenzih ve takdis etmekle beraber, teslim ve tevekkülü amirdir. "Allah’tan başka ilah yoktur, kulluk ve iltica onadır." mesajını içeren ayetlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sami

Bu tarz terkiplerde manevi sırlar vardır. Nasıl ki bazı şifalı bitkilerden muayyen miktarda karışımlar bazı hastalıklara ilaç olur. Eğer o terkip bozulsa ve ya miktarları değişse matlup ilaç haysiyeti ortaya çıkmaz. Öylede Kuranın şifalı ayetlerinin bazı terkipleri de şifalı ve sırlı ilaçlar olurlar. İlaç yapabilmek için eczacılık, kimya ve botanik ilimlerini bilmek gerekli olduğu gibi bu tarz ayetlerden mübarek kelimelerden terkipler yapabilmek için bazı gizli ilimleri bilmek gerekir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...