"Yârân istersen Kur’ân yeter. Evet, ondaki enbiya ve melâike ile hayalen görüşür ve vukuatlarını seyredip ünsiyet eder." Yârân ifadesi ve Kur’ân ile münasebeti nedir? Enbiya anlaşılıyor da, melâikede nasıl anlayacağız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yâr" kelime olarak dost, sadık arkadaş ve sevgili demektir. “Yârân" ise “yâr’ kelimesinin çoğuludur; dostlar, sadık arkadaşlar ve sevgililer mânalarına geliyor.

"Yârân istersen Kur'an yeter." sözü ise, Kur’an’ın insana hayat yolculuğunda hakiki bir dost, sadık bir arkadaş ve hasbî bir sevgili olduğunu ifade ediyor.

Evet, Kur’an mü’min için ebedü’l-âbâd yolculuğunda hakiki bir dost, sadık bir arkadaş ve vefalı bir sevgili gibidir. İnsan kâinatı, kendini ve hâdiseleri Kur’an’ın verdiği hidayet ışığı ile anlıyor. Kur’an, sadece ölümden sonrası için değil, dünya hayatında da insana hakiki bir rehber ve tam bir mürşid oluyor; onu maddî ve manevî büyük zararlardan koruyup kolluyor.

Kur'an’ın, meleklere iman esasını insanlığa ders vermesi ile kâinatta her yerin meleklerle dolu olduğunu anlıyoruz. Küçük bir yağmur damlasından ta yıldızlara kadar her şeye bir meleğin nezaret ettiğini, Kur'an'ın bildirmesi ile, her tarafın meleklerle şenlendirilmiş olduğunu biliyoruz.

Bizim her amelimizi kaydeden, bizi muhafaza etmekle vazifeli olan, sonra ölüm anında en kıymetli varlığımız olan ruhumuzu teslim alan, karanlık ve yalnız olan kabrimizi aydınlatıp bize dostluk eden meleklerin varlığını bize haber veren yine Kur'an'dır. İnsanın âlemini meleklerle şenlendiren ve ona dost yapan Kur'an'dır ki, meleklere imanı emreder.

Meseleye bu açıdan bakılırsa, ünsiyet mânası anlaşılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...