Block title
Block content

"Dua bir sırr-ı ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, hâlisen livechillâh olmalı. Yalnız aczini izhar edip, dua ile Ona iltica etmeli, rububiyetine karışmamalı. Tedbiri Ona bırakmalı, hikmetine itimad etmeli, rahmetini itham etmemeli." İzahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dua Allah’a kul olmanın en açık en somut en belirgin bir şekli oluyor. Çünkü duanın özünde ve içeriğinde bütün sebepleri aşıp sadece Allah’tan yardım isteme, sadece Ona güvenme ve sadece Ondan medet bekleme anlamı vardır. Bu yüzden dua ibadetlerin en güzeli en özü en sadesi ve en temiz olanıdır.

Bu inceliğe ayette şu şekilde işaret ediliyor:

“De ki: Duanız olmasaydı, Rabbım size değer verir miydi?..” (Furkan, 25/77)

Duanın diğer bir özelliği de insanın acizliğini hissedip aciz olmayan Allah’a tam bir teslimiyet ile yönelmesidir. Yani dua eden adam hal dili ile şunu söylemiş oluyor; Ey Allah’ım ben hem kendi acizliğimi hem de benim gibi mahluk olan diğer varlıkların ve sebeplerin acizliğini tam anladım ve hissettim ve bütün samimiyet ve çaresizliğimle senin dergahına senin sonsuz merhametine sığınıyorum diyor.

İnsan, Allah’a karşı acizliğini ve fakirliğini ne kadar iyi idrak edip hissederse, ibadeti de o nispette ihlaslı ve samimi olur. Yani insanın acizliği onun kudreti fakirliği de zenginliği olur. İnsan acizliği konusunda ne kadar şuurlu ise, duası da o kadar kabule yakın ve keskin olur.

İnsan işlerini kendi görmeye kalkar ya da işlerini kendi gibi aciz olan sebeplere havale ederse, o zaman tedbiri Allah’a bırakmamış, hikmetine itimat etmemiş ve rahmetini de itham etmiş olur. Bu durumda dua özünü kaybetmiş bir kabuk ve kışırdan ibaret olur. Tam bir acizlik ve fakirlik ile Allah’a teslim olmuş bir insan tedbiri Allah’a bırakmalı, Onun hikmetine itimat etmeli ve rahmetini de itham etmemelidir.

"Tedbiri Ona bırakmak" demek, sebeplerden bütün bütün el çekmek anlamına gelmiyor. Âdetullah gereği insan kendi üstüne düşeni yaptıktan sonra tedbiri Ona bırakmalı, neticeye tam tevekkül etmelidir. Hastalandığında hekime gitmeli, ilaçlarını almalı ama şifanın Onun tedbirinde ve idaresinde olduğunu da bilmelidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...