Block title
Block content

"Bütün kâinattan dergâh-ı İlâhiyeye giden bir duâdır." cümlesinde "kâinatın duâsı"nı nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Duâ, istemek demektir. Bu isteme olayı, kavlî duâlarda doğrudan lisan ile yapılır. Bunun dışında “istidat lisaniyle, ihtiyac-ı fıtrî lisaniyle, ızdırar lisaniyle” yapılan duâlar da vardır. Bunların kabûl edilmeleri ve bu duâlara cevap verilmiş olmasıyla bu âlemdeki hârika nizam devam etmektedir.

Konuyu,

“Allah’tan başka kimsede havl ve kuvvet yoktur, ancak Allah’ın ihsan ettiği havl ve kuvvet vardır.”

hakikatinin ışığında değerlendirdiğimizde, dünyamız güneş etrafındaki haşmetli ve hikmetli seyahatini sürdürürken hâl diliyle duâ etmekte ve seyahatini salimen sürdürmeyi talep etmektedir. Bu duânın kabûlüyle söz konusu seyahat, dünya yaratılalı beri, akıl almaz bir nizamla devam etmektedir.

Bütün gözlerin, ihtiyac-ı fıtrî lisaniyle ettikleri duâların kabûlüyle, başta güneş olmak üzere, çeşitli ışık kaynakları yaratılmıştır. Midelerin, ihtiyaç lisaniye yaptıkları duâlarına da taamların yaratılmasıyla cevap verilmiştir.

Bazı insanların, yahut diğer canlıların, Yunus aleyhisselâm misâli, bütün ümit kapılarının kapandığı hallerde “ızdırar lisaniyle yaptıkları duâlar” da kabûl edilmekte ve Cenâb-ı Hak  umulmadık yerden bir çare ihsan etmektedir.

Bu konuda bir hususa değinmek gerekiyor: Bu dört çeşit duâ kesin hatlarla birbirinden ayrılmış değildir. Bazen bunlardan birisi, bazen de dördü birden yapılabilir. Bir insan, lisaniyle duâ ederken, bedeni de ihtiyac-ı fıtri lisaniyle duâ etmekte, istidadı da inkişaf etmek için kendine mahsus bir duâda bulunmaktadır. Aynı şahıs, ızdırar haline düştüğünde  kavlî duâ ile birlikte lisan-ı ızdırar ile de duâ eder. Bu duâ hakkında  Üstat Hazretleri şöyle buyuruyor:

"Arkadaş! Bilhassa muztar olanların duâlarının büyük bir tesiri vardır. Bazen o gibi duâların hürmetine, en büyük bir şey en küçük bir şeye musahhar ve muti olur. Evet, kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir mâsumun duâsı hürmetine, denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeye başlar.”(1) 

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Katre'nin Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...