"Dünyada câmid, şuursuz, ve mühim vazifeler gören zerrât-ı arziyenin, elbette taşı, ağacı, her şeyi zîhayat ve zîşuur olan âhiretin bazı binalarında derc ve istimali mukteza-yı hikmettir..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu paragrafta, "kâinatta istihdam edilen atom, element ve unsurların, kıyamet koptuktan sonra ne olacağı" sorusu değerlendiriliyor. Ve bu soruya verilecek muhtemel iki cevaptan bahsediliyor.

Muhtemel iki cevaptan birisi, bunların kıyametten sonra yok edilecekleri ihtimalidir ki, Üstadımız bu düşünceyi İlahi hikmete aykırı görüyor. Yani kâinatta var olan hiçbir şey yok edilmeden korunacak.

İkincisi, bunların kıyametten sonra ahiret hayatında istihdam edilmesidir. Yani kâinatta istihdam edilen atom, element ve unsurlar, ahirette de bir şekilde değerlendirilecekler. Burada ağaçta çalışan bir atom cennette de bir çiçekte görev alacak...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...