"Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar, buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar, emri anlar ve yapar." Dünyadaki varlıklarla cennettekiler arasında bu mukayesenin yapılmasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyada varlıklar bir gayeye, bir hikmete binaen; zaman, kayıt ve tertip ile meydana geliyorlar. Ahirette ise; o gayenin, o hikmetin kendisi bizzat tecelli edecek.

Mesela; dünyada Şafi ismi kendini izhar etmek için hastalıkları vesile ediyor, ahirette ise hastalık olmadığı için doğrudan ve bizzat tecelli edecek. Yani Şafi ismi ahirette her canlıda; müthiş bir sıhhat enerji ve zindelik olarak tezahür edecektir.

Meyvenin meydana gelmesi için bahara, suya ihtiyaç olmayacak. Daldan koparılan bir meyve daha ağıza alınmadan yerinde yenisi hemen yaratılacak.

Diğer isim ve sıfatları da aynı şekilde düşünecek olursak ahiret, Allah’ın isim ve sıfatlarının perdesiz, hiçbir sebep olmadan doğrudan tecelli edeceği bir mekân olacak.

Netice olarak dünya ile ahiret arasında müthiş bir fark olacak. Dünyadaki cansız ve şuursuz toprak ile ahiretteki canlı ve şuurlu toprak aynı olmayacak...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...