"Eâzım-ı müçtehidîn hapis çekmiş ve İmam-ı Ahmed ibni Hanbel gibi bir mücahid-i ekber, Kur’ân’ın bir tek meselesi için hapiste pek çok azap verilmiş..." Bu hangi meseledir acaba?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem kalbime geldi ki, madem İmam-ı Âzam gibi eâzım-ı müçtehidîn hapis çekmiş ve İmam-ı Ahmed ibni Hanbel gibi bir mücahid-i ekber, Kur’ân’ın bir tek meselesi için hapiste pek çok azap verilmiş ve şekvâ etmeyerek, kemâl-i sabırla sebat edip o meselelerde sükût etmemiş. Ve pek çok imamlar ve allâmeler, sizlerden pek çok ziyade azap verildiği halde, kemâl-i sabır içinde şükredip sarsılmamışlar."(1)

Ahmet bin Hanbel (ra)’in davası, meşhur "mihne davası"dır.

Mutezile mezhebi Allah’ın Kelam sıfatını, yani konuşma vasfını inkar ettikleri için, Kur’an-ı Kerim Allah’ın konuşma sıfatı olan kelam sıfatından değil, yaratma sıfatı olan kudret sıfatından meydana gelmiştir, diyerek, Ehl-i sünnete muhalefet ediyorlar. Mutezile mezhebinin "Kur’an-ı Kerim mahluktur, yani yaratılmıştır" demelerinin ardında, Allah’ın hak ve sabit olan kelam sıfatını inkar vardır. Bu da Ehl-i sünnet akidesine ters bir düşüncedir.

İşte Ahmed bin Hanbel (ra) bu batıl düşünceye muhalefet etmek için "Kur’an mahluk değildir." diyerek, Allah’ın kelam sıfatını müdafaa etmiştir. "Kur’an-ı Kerim mahluk değil." derken, kudret sıfatından değil sabit ve daimi olan kelam sıfatından gelen bir tecelli demektir.

O dönemlerde Abbasi halifeleri Mutezile mezhebini savunduğu için, iktidar sultasını da kullanarak başta Ahmed bin Hanbel olmak üzere Ehl-i sünnet alimleri üzerinde büyük bir baskı ve zulüm uygulanıyor. İşte Ahmed bin Hanbel’in çektiği bu sıkıntılara ve maruz kaldığı zulümlere tarih “mihne” adını veriyor. Üstad Hazretlerinin de işaret ettiği olay bu olaydır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a, On Altıncı Rica.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...