Vehhâbilerin; Alevîlere muhâlefetkârâne mezhebinden din nâmına istifade edip, bir kısım evliyânın türbelerini tahrip etmeleri konusunu açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem, Vehhâbiler kendilerini Ahmed İbni Hanbel mezhebinde saydıkları için, Ahmed İbni Hanbel Hazretleri bir milyon hadisin hâfızı ve râvîsi ve şiddetli olan Hanbelî mezhebinin reisi ve halk-ı Kur'ân meselesinde cihanpesendâne salâbet ve metânet sahibi bir zat olduğundan, onun bir derece zâhirî ve mutaassıbâne ve Alevîlere muhâlefetkârâne mezhebinden din nâmına istifade edip, bir kısım evliyânın türbelerini tahrip ediyorlar ve kendilerini haklı zannediyorlar. Halbuki, bir dirhem hakları varsa, bazan on dirhem ilâve ediyorlar."(1)

Ahmet bin Hanbel çok takva sahibi olup rey ve içtihattan ziyade nakle yakın bir usule sahipti. Yani ayet ve hadisleri yorumlama konusunda tevil ve içtihattan ziyade zahirine hamletme mizacında idi. Sünni mezhepler içinde en nakilci ve reyden en uzak mezhep Hanbeli mezhebi denilebilir.

Sünni mezhepler içinde Vehhabilerin mizaç ve meşrebine en uygun düşeni Hanbeli, en uygun düşmeyeni ise Hanefi mezhebidir. Çünkü Hanefi mezhebi alabildiğine reyci bir mezhep iken, Hanbeli mezhebi ise alabildiğine nakilci ve zahirine hamledici bir mezheptir.

Alevilerin Hurufi akımı ile Ahmet Bin Hanbel’in zahiri usulü birbirine taban tabana zıttır. Bu yüzden Hurufilik ile zahiriye anlayışı mizaç olarak karşıt ve düşman olmayı gerektiriyor. Üstadımızın Alevîlere muhâlefetkârâne mezhebinden” cümlesinden biz bunu anlıyoruz.

Vehhabilerin din anlayışında kabalık, lafızcılık ve sertlik hakimdir. Ahmet bin Hanbel’in usulü her ne kadar zahiri ve nakilci olsa da onun bu usulü Ehl-i sünnet içindedir.

Vehhabiler dört büyük hak mezhep içinde kendilerine en yakın olarak Hanbeli mezhebini görmüşler ve amelde ona tabi olmuşlar.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Altıncı Risâle Olan Altıncı Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ilyas94557
Reyci ve Hurufilik kavramlarının izah edebilir misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...