"Eğer herşey birinin olmazsa, o vakit herbir şey bütün eşya kadar müşkül ve ağır olur. Eğer herşey birinin olsa, o zaman bütün eşya bir şey kadar âsân ve kolay olur..." Birinci Fıkra'da Üstadımız neyi nazara vermektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meseleyi alfabeden, yani temelden alarak; mahlukatın yokluğun karanlıklarından O’nun (cc) iradesi ile var edildiğini, aynı zamanda her eşyanın sanatla ve maharetle yaratıldığını nazara vererek, bütün bu hadisatın bir ustanın elinden çıktığını ve sahibi olduğunu anlatıyor. Ayrıca bu sahibin sadece Allah olduğunu, başka hiçbir şeyin bu sahiplenmeye müdahale edemeyeceğini nazara vererek, ustanın birliğini ve tek olduğunu anlatıyor.

Bu şekilde imanın ve kabulün çok kolay ve semereli bir yol olduğunu ifadeden sonra; kainatı ve semavatı, zemini ve asumanı bu anlamda yaratan Rabbülalemin kendi işine şirki ve başkalarını karıştırmayacağını ifadeden sonra, her şeyi yapan o bir tek Zat’ın bu her şeyden çıkan neticeleri, semereleri ve meyveleri ve gayeleri başka ellere bırakmayıp, o şükürlerin ve hamdlerin ve medihlerin kendisine ait olduğunu emrederek, başka ellere bırakıp abes etmeyeceğini ilan ediyor.

Bu hakikatten ilham alan Üstadımız da kendisinin bir varlık ve ustasının sanatla yarattığı bir mahluk olarak kabul edip, "Madem sahibim, sanatkarım ve yaratıcım Allah’tır. Benden çıkan neticeler, semereler ve sanatlar da Allah’a aittir. Şükürler, medihler ve senalar nefsin hakkı değil, Allah’ın hakkıdır." telakkisi ile Kader Risalesi'nin mükemmelliğini, semeredar olmasını ve hikmetli telifini Allah’a isnat ederek, nefsin vartasından kurtulmaya çalışıyor.

Konuyla ilgili Risalelerden bir örneği nazara vererek bitirelim:

"Meselâ, nasıl ki yüz nefer bir zâbitin idaresine verilse, bir neferin yüz zâbitin idarelerine verilmesinden yüz derece daha kolay olduğu gibi; bir ordunun teçhizat-ı askeriyesi bir merkez, bir kanun, bir fabrika ve bir padişahın emrine verildiği vakit, adeta kemiyeten bir neferin teçhizatı kadar kolaylaştığı gibi, bir neferin teçhizat-ı askeriyesi müteaddit merkezlere, müteaddit fabrikalara, müteaddit kumandanlara havalesi de, adeta bir ordunun teçhizatı kadar kemiyeten müşkilâtlı oluyor. Çünkü birtek neferin teçhizatı için, bütün orduya lâzım olan fabrikaların bulunması gerektir." (1)

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a, Hatime, İkinci Sual.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...