"Kadir-i Zülcelalin tasarrufât-ı kudretine, her şey itaat ve inkıyad cihetinde -ihtiyaç yok, eğer ihtiyaç olsa- kolaylığa vesile olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinat ve kâinat içerisindeki sebepler ve bu sebepler arasındaki ilişkiler ağı, öyle bir düzenlenmiş ki, bunlar işleri zorlaştırmak için değil kolaylaştırmak için tasarlanmışlar. Bu yüzden Üstad'ımız bu ilişkiler ağını zorlaştırma yönünde kullanmanın mantıksız ve yersiz olduğunu vurguluyor.

Mesela, belediye başkanlığı şehrin dört bir tarafına bir sistem kurmuş ve bu sistemin amacı vatandaşlara daha hızlı daha güvenli daha etkili bir hizmet vermek. Şimdi birisi kalkıp "Bu sisteme uymak işleri zorlaştırıyor, ne gereği var?" diye itiraz ettiği zaman, "Yok bu sistem belediyenin işlerini zorlaştırmıyor, aksine kolaylaştırıyor." diyerek o ağın kolaylaştırıcı yapısına işaret etmiş oluyor.

Temsilde belediye aciz olduğu için o ağa muhtaç olabilir, ama hakikatte Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yok, kolaylık ve zorluk onun sonsuz kudreti açısından imkânsız olduğu için, kolaylığı Allah’a değil sisteme ve ağa yormak gerekiyor. Yani Allah kâinatta hikmeti gereği kolaylaştırıcı bir ağ bir yapı kurmuş demek -haşa- Allah için bu daha kolay demek anlamına gelmiyor.

“Demek Kadir-i Zülcelalin tasarrufat-ı kudretine, her şey itaat ve inkıyad cihetinde -ihtiyaç yok, eğer ihtiyaç olsa- kolaylığa vesile olur." Buradaki “ihtiyaç olsa” ibaresi, kâinatta nizam ve intizamın, zorlaştırmaya değil, kolaylaştırmaya matuf olduğuna işaret ediyor. Yoksa -haşa- sonsuz kudrete her şeyin eşit derecede nihayetsiz kolay olduğunu en avam adam da bilir.

"Ta’vik, takyid, men ve müdahale şöyle dursun, belki teshil ve tesri’ ve îsâle vesile hükmüne geçer. Demek, Kadir-i Zülcelalin tasarrufat-ı kudretine, herşey itaat ve inkıyad cihetinde -ihtiyaç yok, eğer ihtiyaç olsa- kolaylığa vesile olur."(Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ömer faruk SK

Oradaki kolaylığa vesile olmak bizim idrakimize daha kolay olması yani meseleyi daha iyi anlamamıza vesile olur anlamında yani. Allah razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...