"Ehl-i gıybet, gayet fena ve alçaktırlar. Gıybetin en fena ve en şenii ve en zalimane kısmı, kazf-i muhsanat nevidir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhsanât: Temiz ve namuslu kadınları zina ile suçlama, iftira etmek demektir.

Gıybet ve dedikodu zaten çok alçak ve fena bir haslettir. Bir de bu gıybet masum insanlar hakkında iftira şeklinde olursa mesela evli bir kadın ya da erkeğe zina iftirası olursa, daha alçak daha zalim daha fenadır.

Mektubun bütünlüğüne dikkat edildiği zaman, o dönemde vuku bulan cüzi bir iftira hadisesi üzerinden, Üstad Hazretleri bu iftira ile iligili vazedilen külli kanunu izah ediyor. İftiranın toplum ve aile açısından ne denli tehlikeli ve zehirli olduğunu vurguluyor.

"Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?" (Hucurât, 49/12).

"Onu işittiğinizde, 'Bunu söylemek bize yakışmaz. Haşa, bu büyük bir iftiradır' demeniz gerekmez miydi?" (Nur, 24/16).

"İman edenler arasında çirkin söz ve hareketlerin yayılmasından hoşlananlar..." (Nur, 24/19).

Bu ayetlerin ilki gıybetle, son ikisi de Hazreti Aişe (ra) annemize atılan iftira ile ilgilidir. İftiralar içinde cezası en ağır olanı; namuslu bir kadın ya da erkeğe yapılan zina isnadıdır.

"Gıybetin en fena ve en şenîi ve en zalimane kısmı, kazf-i muhsanât nevidir." (Barla Lâhikası, 218. Mektup)

Kazf, namuslu bir erkek veya kadına "sen zina ettin... ey zaniye..." gibi sözlerle zina suçlaması yapmak anlamında bir İslam hukuku terimidir. Kazf büyük günahlardandır.

"Şüphesiz namuslu, kendi halinde olan mümin kadınlara (zina iftirası) atanlar, dünyada ve ahirette lanet olunurlar. Onlar için büyük bir azap vardır." (Nur, 24/23)

Hz. Peygamber (s.a.s) de bir hadis-i şeriflerinde, kazfi, insanı helâka götüren yedi unsurdan biri olarak zikretmiştir. (bk. Buhârî, Vesâyâ, 23).

Kazf cezası, eğer iftirayı yapan kimse hür ise cezası seksen değnektir, bu husus ayette şu şekilde belirtiliyor:

"Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup da, sonra dört şahit getiremeyenlere seksen değnek (hadd) vurur, onların şahitliklerini de ebediyyen kabul etmeyin." (Nur, 24/4).

Değnekler vücudunun belirli bir yerine değil, çeşitli yerlerine vurulur. Yalnız manto, palto gibi dış elbiseleri çıkarılır. Eğer iftira eden köle ise cezası kırk değnektir:

"Cariyelere hür kadınlara olan azabın yarısı vardır." (Nur, 24/4).

İftira edilen kimsenin muhsan olması; hür, akıllı, baliğ, Müslüman ve namuslu olması demektir. Kişi iftira ettiğini söyleyip sonra bundan caymaya kalkarsa, bu kabul edilmez, yani kendisine ceza uygulanır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...