"Hazret-i Ali'nin (r.a.) kemalat-ı fevkaladesi kabul olunduktan sonra Hazret-i Sıddık'ı (r.a.) ona tercih etmek kabil olmuyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şia-i Velayet eğer dese ki: 'Hazret-i Ali'nin (r.a.) kemalat-ı fevkaladesi kabul olunduktan sonra Hazret-i Sıddık'ı (r.a.) ona tercih etmek kabil olmuyor.'"

"Elcevap: Hazret-i Sıddık-ı Ekberin ve Fâruk-u Âzamın (r.a.) şahsi kemalatıyla ve veraset-i nübüvvet vazifesiyle zaman-ı hilafetteki kemâlâtıyla beraber bir mizanın kefesine; Hazret-i Ali'nin (r.a.) şahsi kemalat-ı harikasıyla, hilafet zamanındaki dahilî, bilmecburiye girdiği elîm vakıalardan gelen ve sû-i zanlara mâruz olan hilâfet mücahedeleri beraber mizanın diğer kefesine bırakılsa, elbette Hazret-i Sıddık'ın (r.a.) veyahut Faruk'un (r.a.) veyahut Zinnureyn'in (r.a.) kefesi ağır geldiğini Ehl-i Sünnet görmüş, tercih etmiş." (Lem'alar, Dördüncü Lem'a)

Şia mezhebi, Hz. Ali (ra)’ı öven hadisleri ve faziletlerini öne sürerek onun, diğer üç halifeden üstün olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar. Oysa ümmetin ortak aklını temsil eden Ehl-i sünnet, üç halifenin Hz.i Ali (ra)’dan daha üstün olduğunu kabul ediyor ve bunu birçok deliller ile ispat ediyorlar.

Yani Şia mezhebine mensup olanlar; "Hz. Ali (ra) öyle bir kemale ve manevi makama sahip ki, diğer üç halifenin ona yetişmesi mümkün değildir." diyor ve Ehl-i sünnetin fazilet sıralamasına bu şekilde itiraz ediyorlar. Üstadımız da bahsin devamında Şia’nın bu görüşünü sağlam deliller ile çürütüyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...