"Hazret-i Ali'nin (r.a.) kemâlât-ı fevkalâdesi kabul olunduktan sonra Hazret-i Sıddık'ı (r.a.) ona tercih etmek kabil olmuyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şîa-i Velâyet eğer dese ki: 'Hazret-i Ali'nin (r.a.) kemâlât-ı fevkalâdesi kabul olunduktan sonra Hazret-i Sıddık'ı (r.a.) ona tercih etmek kabil olmuyor.'"

"Elcevap: Hazret-i Sıddık-ı Ekberin ve Fâruk-u Âzamın (r.a.) şahsî kemâlâtıyla ve veraset-i nübüvvet vazifesiyle zaman-ı hilâfetteki kemâlâtıyla beraber bir mizanın kefesine; Hazret-i Ali'nin (r.a.) şahsî kemâlât-ı harikasıyla, hilâfet zamanındaki dahilî, bilmecburiye girdiği elîm vakıalardan gelen ve sû-i zanlara mâruz olan hilâfet mücahedeleri beraber mizanın diğer kefesine bırakılsa, elbette Hazret-i Sıddık'ın (r.a.) veyahut Fâruk'un (r.a.) veyahut Zinnureyn'in (r.a.) kefesi ağır geldiğini Ehl-i Sünnet görmüş, tercih etmiş."(1)

Şia mezhebi, Hazreti Ali (ra)’ı öven hadisleri ve faziletlerini öne sürerek onun, diğer üç halifeden üstün olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar. Oysa ümmetin ortak aklını temsil eden Ehl-i sünnet, üç halifenin Hazreti Ali (ra)’dan daha üstün olduğunu kabul ediyor ve bunu birçok deliller ile ispat ediyorlar.

Yani Şia mezhebine mensup olanlar; "Hazreti Ali öyle bir kemale ve manevî makama sahip ki, diğer üç halifenin ona yetişmesi mümkün değildir" diyor ve Ehl-i sünnetin fazilet sıralamasına bu şekilde itiraz ediyorlar. Üstadımız da bahsin devamında Şia’nın bu görüşünü sağlam deliller ile çürütüyor.

(1) bk. Lem'alar, Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...