Mehdi zamanında çıkacak olan "siyah sancaklılar"dan söz ediliyor. Bunlar müteşabih midir, yoksa Şiîlerin bir zannı mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Muhakkak doğudan bazı insanlar çıkar ki, Mehdîy-i Ahir zamanın hakimiyeti için zemin hazırlarlar.”(1)

“Horasan tarafından çıkan siyah sancaklıları gördüğünüzde, kar üzerinde sürünerek de olsa onlara gidin. Çünkü onların içinde Allah’ın halifesi Mehdî vardır.”(2)

Yukarıda kaynaklarını verdiğimiz hadislerde, siyah sancakları beraberinde olan bir taifenin, doğudan çıkıp Mehdi (r.a)'ye zemin hazırlayacaklarını ifade ediyor. Ama bu hadisler müteşabihtir. Yani; mânası ehil âlimler tarafından te’vil ve tabire muhtaç olan hadislerdir. Dolayısı ile Şia'nın bir zannı değil, Ehl-i sünnet kaynaklarında geçen bir hadistir. Lakin mânası kapalı, müteşabih bir hadistir.

Dipnotlar:

(1) bk. Fetava-i Hadîsiyye, İbn-i Hacer-i Heytemi, 40.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Üçüncü hadise : Bir rivayette, "İslâm Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek" denilmiş. -1- bunun bir tevili şudur ki: Şarkın en cesur ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve İslâmiyetin en kahraman ordusu olan Türk milleti, o rivayet zamanında Horasan taraflarında bulunup daha Anadolu'yu vatan yapmadığından, o zamandaki meskenini zikretmekle Süfyanî Deccal onların içinde zuhur edeceğine işaret eder. 5. Şuâ - 515 Deccala dair hadislerde nasıl Horasan imâsı ile, türklerin içinde çıkacağı işâret edilmiş ise, bu hadisteki teşbih de aynı işârete işârettir.. Nur hizmeti temerküzü cihetiyle tabi ki..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şefkat
SİYAH SANCAKLILARDAN MURAD ONUN VERASETİNİ MANEN YÜRÜTENLERİN O MANEVİ SANCAĞI İLE MEHDİ'YE ZEMİN HAZIRLAYACAĞI SÖYLENEBİLİR.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şefkat
BİR RİVAYETTE MEHDİ'NİN ZUHURUNDAN EV- VEL DOĞUDA BAŞLARINDA KİNDE KABİLESİN- DEN AYAĞI SAKAT BİR ADAMIN MEHDİYE ZEMİN HAZIRLAYACAKLARI VURGULANIYOR. BUNLARA SİYAH SANCAKLILAR İSMİ VERİLİYOR BU SİYAH SANCAKLILARDAN MURAT RİSALETİN MANEVİ YÖNÜNÜ TEMSİL EDEN YANİ HAKİKATİ MUHAMMADİ'NİN VELYET YÖNÜNÜ,VERASET YÖNÜNÜ TEMSİL EDEN CEMAAT ANLAŞILIYOR.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...