"Eimme-i verese" nedir, meşhurları kimlerdir, hususiyetleri nelerdir? Bu konuyu örneklerle izah edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) gayb-âşinâ kalbiyle, dünyada Asr-ı Saadetten ebed tarafında olan meydan-ı haşri temâşâ eden ve yerden Cenneti gören ve zeminden gökteki melâikeleri müşahede eden ve zaman-ı Âdem'den beri mazi zulümatının perdeleri içinde gizlenmiş hâdisâtı gören, hattâ Zât-ı Zülcelâlin rüyetine mazhar olan nazar-ı nuranîsi, çeşm-i istikbal-bînîsi, elbette Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsül eden aktab ve eimme-i verese ve mehdîleri görmüş ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Evet, Hazret-i Hasan'ın (r.a.) başını öpmesinden, Şah-ı Geylânî'nin hisse-i azîmesi var."(1)

Eimme-i verese, kelime olarak varis imamlar demektir. Istılahta ise Peygamber Efendimiz (asm)'in mübarek soyundan gelen Ehl-i beyt imamlarına deniliyor.

Ehl-i beyt imamları çoktur. Bunlara Muhammmed el-Bâkir, Mûsa el-Kazım, Ca'fer es-Sadık, örnek olarak verilebilir. Bunun yanında Şah-ı Geylânî ve Şah-ı Nakşibendi gibi birçok büyük evliya hem kutup hem imam olarak varis imamlar sınıfına girerler.

Bu mübarek zâtların en büyük hususiyetleri, Allah dostu olmaları ve hayatlarını şeriatın muhafazasına vakfetmeleridir. İmam Hüseyin (ra)’in bu uğurda şehit olması da bunun en büyük delilidir.

(1) bk. Lem'alar, Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...