"Evet, Hazret-i Hasan'ın (r.a.) başını öpmesinden, Şah-ı Geylani'nin hisse-i azimesi var..." Efendimizin Hz. Hasan'ı başından, Hz. Hüseyin'i ise boynundan öpmesinin sırrı ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri bunun hikmetini ve sırrını şöyle ifade etmektedir:

"Evet, zat-ı Ahmediyenin (a.s.m.) gayb-aşina kalbiyle, dünyada Asr-ı Saadet'ten ebed tarafında olan meydan-ı haşri temaşa eden ve yerden cenneti gören ve zeminden gökteki melaikeleri müşahede eden ve zaman-ı Âdem'den beri mazi zulümatının perdeleri içinde gizlenmiş hadisatı gören, hatta Zat-ı Zülcelâlin rüyetine mazhar olan nazar-ı nuranîsi, çeşm-i istikbal-bînîsi, elbette Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsül eden aktab ve eimme-i verese ve mehdileri görmüş ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Evet, Hazret-i Hasan'ın (r.a.) başını öpmesinden, Şah-ı Geylanî'nin hisse-i azîmesi var." (Lem'alar, Dördüncü Lem'a)

Evet, Habib-i Kibriya Efendimiz (asm.) Hz. Hasan (ra) ve Hz. Hüseyin (ra) efendilerimizin soyundan gelen evliya ve asfiyaların namına ve hesabına, torunlarını sevmiş, aşırı bir ilgi göstermiş ve başlarını öpmüştür. Dolayısıyla, Abdulkadir-i Geylani, Şazeli, On İki İmam, ahir zamanda beklenen Hz. Mehdi gibi zatlar namına onların başlarını öpmüştür.

Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin (ra) efendilerimiz, Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) mübarek neslini temsil eden iki nuranî şahsiyet ve iki büyük imamdır. Bu pak ve mübarek nesilden yani Ehl-i beyt'ten binlerce âlim ve milyonlarca evliya gelmiştir. Abdulkadir Geylani, İmam Rabbani, Zeynel Âbidin, Cafer-i Sadık bunlardan bazılarıdır.

Bu mübarek nesil Kur’ân ve sünnetin muhafazasında ve yayılmasında büyük gayret göstermiş, İslam’ın dünyaya yayılmasında çok büyük hizmetler yapmışlardır. İstikbaldeki bu büyük hizmetler Peygamber Efendimize (asm) manevi âlemde gösterildiği için, bu mübarek nesil ve silsileyi temsilen Hz. Hasan ve Hüseyin ile ciddi alakadar olmuş, onları şefkatle sevmiştir.

Netice olarak Peygamber Efendimiz (asm) Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i sadece bir torun olarak sevmemiş, bunların neslinden çıkacak olan binlerce âlim ve evliyayı da nazara almıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...