Tarikata bağlı insanlar, cemaata bağlı insanlardan daha farklı hallere giriyor, kalb gözleri daha çok açık olduğu söyleniyor, bu doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Velayetin suğra, vusta ve kübra olmak üzere üç mertebesi vardır.

Velayet-i Suğra: Ekseri olarak tarikat ve tasavvuf berzahı ile seyrü süluk eden müritlerin mazhar olduğu bir velayet mertebesidir.Halk arasında kerametleri ile meşhur evliyalar ekseriya bu sınıfa girerler.Burada salikin kesp ve gayreti esastır.Yani kesbi bir makamdır.Bu yüzden riski ve şatahatı olan bir meslektir. Bu mesleğin keramet ve keşfi çoktur lakin velayet makamlarının en alt mertebesidir. İnsanlar ekseri keşif ve keramete ehemmiyet verdiği için yüksekliğin ölçüsünü de böyle zannediyor. Halbuki en büyük veli en küçük sahabeye yetişemiyor ama veli de görünen olağanüstü haller sahabede çok az bazen de hiç görünmez. Demek yükseklik ve makamın ölçüsü keşif ve keramet değildir.

Velayet-i Vusta: Sünnet-i seniyyeye ittiba etmeyi esas alarak imana ve Kur’ana hizmet eden büyük mürşitlerin, mücedditlerin, ülemanın yoludur. Ekseri Vehbi olmakla beraber, kulun kesbi ve gayreti az da olsa vardır. Bu makamda velayetle beraber ilimde hükmeder. Bu makamda olan zatlar manevi sultan oldukları gibi ilimde de otorite sahibidirler.

Velayet-i Kübra: Akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafına bakan ve veraset-i Nübüvvet'ten gelen gayet kısa, fakat yüksek olan ve tarikat berzahına uğramadan zâhirden hakikata geçen velilik mesleği. (Sahabeler gibi)

"Cadde-i kübrâ, elbette velayet-i kübra sahibleri olan Sahabe ve Asfiya ve Tâbiîn ve Eimme-i Ehl-i Beyt ve Eimme-i Müçtehidînin caddesidir ki doğrudan doğruya Kur'an'ın birinci tabaka şâkirdleridir."(1)

Allah’ın kula yakınlığından inkişaf eden külli ve feyizli bir meslektir. Risale-i Nur mesleği de bu sınıftandır. Tamamen Vehbi bir meslektir. Bu yolda keşif ve keramet az bulunur, yalnız meziyet ve makamı daha yüksektir.

Risale-i Nurlar; imana dair hakikatleri, tarikat ve tasavvuf berzahına girmeden, doğrudan insanların akıl ve kalp dünyasına şırınga ediyor. Tasavvuf yolu uzun ve meşakkatli bir yoldur, Risale-i Nurlar ise kısa ve kolay bir hakikate ulaşma metodudur.

Risale-i Nurlar bu zamanın şartlarına ve gereklerine göre yazılmış bir eser olmasından dolayı, günümüzün hastalık ve problemlerine tam bir ilaç ve reçetedir. Tasavvuf yolu ise kökü eski ve şartları eski zamanın şartlarına göre olmasından dolayı, bu zamanın dertlerine ve sorunlarına tam bir tiryak ve reçete olamıyor. Bu sebeple bu zamanda her Müslüman’ın Risale-i Nurlara ihtiyacı vardır.

Özet olarak, tarikat da hak bir meslektir, bu zamanda esas olan keşif ve keramet değil, imanı kurtarmak ve farzları ifa etmektir.

(1) bk. Mektubat, On Sekizinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

gokmen
çok sağolun değerli hocam...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
cevahir_g
Samimi Nur talebesinin de kalp gözü açılabilir. Neden olmasın? Herşey ihlasta. Allah Teala, dua edin isteyin vereyim buyuruyor. Üstad'ın Abdullah Gürbüz Efendi'ye ihlasla risale okurken Kadiri dersi al diye buyurması neye işarettir. Ayrıca Üstad'dan miras kalmış olan evrad ve ezkar da Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği sürekli ve düzenli zikir sayılmaz mı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Üstad'ın Abdullah Gürbüz Efendi'ye ihlasla risale okurken "Kadiri dersi al" şeklinde bir ifadeye risalelerdle rastlayamadığımız gibi, hatıralarda da rastlayamadık. Bu ifadenin kaynağını bildirseniz çok memnun olur ve ifadeyi tekrar gözden geçirmeye çalışırız. 
Bütün hak tarikler başta olmak üzere, tesbihler ve zikirler Kur'an ve sünnet ışığında ele alınır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
cevahir_g
Bu anlattığım nurlarda geçmiyor. Zaten Abdullah Gürbüz sıradan bir insan değil, değerli bir Mürşid idi. Belki mürşidliğe yönelmesinin işareti Bediüzzeman Hz.lerinden geldi. Allah'ın takdiri bilemeyeceğim. İşin aslı şöyle : 1953 yilinda askere giden Abdullah Baba (KS) Hazretleri 1956 da, askerlik vazifesini tamamlayarak memleketine döndükten sonra, bir yandan ailesinin nafakasini kazanmak ile ugrasirken, asli gayesi olan Allah'a kulluk görevini yerine getirmek için ibadetler yapiyor, ayni zamanda ilim kitaplari okuyordu, bunlar arasinda, Said-i Nursi Hz.lerinin Risale-i Nur külliyatini büyük bir ihlas ve samimiyetle okumaya devam ediyordu. Aradan bir müddet geçer (1960 yılında), Said Nursi Bediüzzaman Hazretleri rüyasinda ona risalesinin tamam oldugunu ve Kadiri Tarikatindan bir Mürsid-i Kamile intisap etmesini söyler. Ondan sonra seyri süluka başlar....
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...