Ene Bahsi ile Zerre Bahsinin Otuzuncu Söz'de bir arada olmasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın Mesnevi-i Nuriye, Şemme'de geçen şu ifadesi ene ile zerrenin birbiri ile alâkasını ifade ediyor:

"Küçük âlemde, yani insanda ene, büyük insanda, yani kâinatta tabiata (tabiatın esası zerredir) benziyor. İkisi de tâğutlardandır."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

zerre16
Ene, vehmidir, vücud-u hariciyesi olmayan bir ince perde veyahut ayinedir. Nasıl ki evinde bir sinema bulunsa ve sen onun perdesinde evler, saraylar temaşa etsen, görsen, bütün bu ev ve saraylar benimdir diyebilir misin?Nasıl o sinema perdesinde gördüğün sarayların tüm sıfat ve keyfiyatını görüyor, işitiyor letaifinle idrak edebiliyorsan, Halik-ı zü’l Celal, senin vücud hanendeki ene ayinesinde sana sıfatlarını ayan ediyor,okutturuyor, ta ahsen-i takvime medar olasın. Ama hane-yi cisminde tezahür eden o sıfatlar "benimdir" dersen şirke düşersin. Zerre ise, (ene gibi)yine bir perde veya ayinedir ki Zat- zü'l Celal'in esma-yı İlahiyyesine hem bir perde hem de ayinedir. Onda esmasının hakiki manalarını bize göstermek ve okutmak istiyor. Ama sen, hakiki manalarını görmesen, sadece görünen esbaba versen kesret içinde şirke düşersin. Ama manalarını okusan ehadiyete yapışır vahdaniyet kıyısına ulaşırsın. Bu iki mananın 30. sözde olmasının hikmeti ; insanın cismaniyetinde gizli enenin mülk ve melekut ciheti ile kainatın cismaniyetinde gizli zerrenin mülk ve melekut cihetine işaret etmesi olabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...