Ene Bahsi ile Zerre Bahsinin Otuzuncu Söz'de bir arada olmasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsandaki ene, kainattaki zerreye nispet ediliyor. Kainat insan şeklinde tasavvur edilse, onun en küçük mikyasçığı ve ham maddesi zerre olurdu. İnsan kainat kadar genişlese idi, ene insana zerre olurdu denilebilir.

Diğer bir nokta da, bu zamanda küfür ve dalaletin iki memba ve kaynağı insandaki ene ve kainattaki zerredir. Evet bütün dinsiz felsefenin özü ene ve zerrede gizlenmiştir. İnsanları dalalet ve küfürde havalandırıp inkara sürükleyen iç unsur ene, dış unsur da zerre olmuş.

Zerre burada maddeyi temsil ediyor ki, materyalist felsefenin özü maddedir maddenin de en küçük yapı taşı ve en son noktası zerredir.

Ene de insan aleminin en küçük ve vehmi bir sahası ve alanıdır. Lakin küfür ve gafletli bakış sayesinde bu vehmi ve küçük saha, alem kadar genişleyip, en nihayetinde İlahlık iddiasına kadar gidiyor; Allah korusun.

Üstad'ın Mesnevi-i Nuriye'de geçen şu ifadesi de ikisi arasındaki bağlantığı dile getirmektedir:

"Küçük âlemde, yani insanda ene, büyük insanda, yani kâinatta tabiata (tabiatın esası zerredir) benziyor. İkisi de tâğutlardandır."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

zerre16
Ene, vehmidir, vücud-u hariciyesi olmayan bir ince perde veyahut ayinedir. Nasıl ki evinde bir sinema bulunsa ve sen onun perdesinde evler, saraylar temaşa etsen, görsen, bütün bu ev ve saraylar benimdir diyebilir misin?Nasıl o sinema perdesinde gördüğün sarayların tüm sıfat ve keyfiyatını görüyor, işitiyor letaifinle idrak edebiliyorsan, Halik-ı zü’l Celal, senin vücud hanendeki ene ayinesinde sana sıfatlarını ayan ediyor,okutturuyor, ta ahsen-i takvime medar olasın. Ama hane-yi cisminde tezahür eden o sıfatlar "benimdir" dersen şirke düşersin. Zerre ise, (ene gibi)yine bir perde veya ayinedir ki Zat- zü'l Celal'in esma-yı İlahiyyesine hem bir perde hem de ayinedir. Onda esmasının hakiki manalarını bize göstermek ve okutmak istiyor. Ama sen, hakiki manalarını görmesen, sadece görünen esbaba versen kesret içinde şirke düşersin. Ama manalarını okusan ehadiyete yapışır vahdaniyet kıyısına ulaşırsın. Bu iki mananın 30. sözde olmasının hikmeti ; insanın cismaniyetinde gizli enenin mülk ve melekut ciheti ile kainatın cismaniyetinde gizli zerrenin mülk ve melekut cihetine işaret etmesi olabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...