"Evet, hak müstağnîdir. Hakikat ise, zengindir." Bu cümleyi, hak ve hakikat arasındaki fark ile beraber açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hak: Bâtılın zıddı olan doğru anlamındadır. Vâcib, lâzım, sâbit ve doğru olan şeyler anlamına da gelir. Hak kavramı daha ziyade sistematik olarak bütün doğruları temsil eden bir kavramdır. Yani külli ve genel bir terimdir.

Hakikat: Bir şeyin aslına ve esâsına denir. Yani özündeki ve mahiyetindeki hali anlamındadır. Gerçek, sâbit ve vâki anlamlarına da gelir.

Mesela; sigara yaygın içecektir önermesi bir hakikattir, denilirken, hak olduğuna değil, gerçek ve vaka olduğuna işaret ediliyor. Halbuki sigara içmek hak değilken, hakikattir. Hakikatin sabit ve vaka manasından başka, bir de hak anlamında bir manası vardır ki; bu mana hak gibi geniş ve külliyetli değil, cüziyet ve bireysellik ifade ediyor. Bu yüzden hakikatler bireysel olarak batıl içinde bulunabilir. Ama hak kavramı batıl için kullanılmaz. Zira hakikat sistematik değildir, bireysel ve cüzidirler.

Özetle her Hak hakikattir; ama her hakikat Hak değildir. Yani Hak geneldir, hakikat ise özeldir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Lazgin

Son paragrafta hak geneldir hakikat özeldir demişsiniz. Tam tersi olması gerekmiyor mu? Çünkü her hak aynı zamanda hakikat olduğundan hakikat daha kapsamlıdır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Hakikatin bireysel ve cüzi yönüne atfen özeldir denilmiş sizin ifadeniz açısından hakikatte yerine göre genel olabilir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...