"Evet, şu kâinatın her bir cihetinde, her bir dairesinde, ruhaniyat ve melaikelerden birer taife, birer vazife-i ubudiyetle muvazzaf olarak bulunurlar..." Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlahi eserlerdeki farklılıklar; onları temaşa eden ve tesbihatını temsil eden meleklerin de farklılığını netice veriyor.

“Kâinatın her bir ciheti” denilince; bütün varlık âlemini, bütünüyle düşünmemiz gerekiyor. Arş’ın temaşasına hayran olan melekler bulunduğu gibi, Kürsi’yi, Levh-i Mahfuz’u, Âlem-i Misal’i, her bir sema tabakasını, yerküremizin her bir dağını, her bir denizini, sahrasını, her bir canlı türünü hayranlıkla temaşa eden melekler de olacaktır.

“Hakiki hakaik-i eşya; esma-i ilahiyedir.” hükmünce, bu sayılamayacak kadar çok âlemlerin her birinin hakikati sonsuz ilahi isimlere dayanmaktadır. Allah’ın zatını bilmek hiçbir varlık için söz konusu olamayacağına göre, onu tanımanın yolu, eserlerini temaşa ve tefekkür ederek, isim ve sıfatlarının kemaline hayran olmaktan geçer. Bu kadar farklı esmanın bütün tecellilerini seyretmek ve tefekkür etmek de Üstadımızın ifadesiyle “nihayetsiz melâike envaı ve ruhaniyat ecnası”nı ister.

“Kâinatı hadd ü hesaba gelmeyen dakik sanatlı tezyinat ve o manidar mehasin ile ve hikmetdar nukuş ile süslendirip tezyin etmesi; bilbedahe ona göre mütefekkir ve istihsan edicilerin ve mütehayyir takdir edicilerin enzarını ister, vücudlarını taleb eder.”(1)

1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...