"Yıldızların denizleri olan gökler, zîşuur ve zîhayat ve pek kesretli ve muhtelifül’ecnas olan melâike ve ruhanîlerin meskenleridir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Yıldızların denizleri olan gökler” ifadesi, Yâsîn sûresinin 40. âyet-i kerîmesini hatırlatıyor:

“Ne Güneş Ay'a yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir felekte (yörüngede) yüzerler.”

Bazı zâtlar da bu yüzme kelimesinden şu güzel manayı çıkarmışlar:

Semâ bir deniz olduğuna göre, yıldızların arası bir boşluk değil, dolu bir denizdir. Bu deniz ise esir maddesidir.

Meleklerin “muhtelifül’ecnas” olması, Üstadımızın şu vecizesinde ifadesini bulmuştur:

"Evet, elbette bir katre yağmura müekkel olan melek, şemse müekkel meleğin cinsinden değildir."(1)

Vahiy getiren, günah ve sevapları yazan, ruhları kabzeden, eşyayı tefekkür ederek tesbihlerini temsil eden, asi kavimlerin kahrında görev alan, bütün işleri arşı temaşa olan cemâl ve kemâl-i ilâhîye hayran olarak kendilerinden geçen melekler birbirinden çok farklıdır.

“Hayvan” kelimesi sinekten, kuştan, balıklara, ceylanlara kadar bütün nevileri ifade ettiği gibi, “melâike” kelimesi de bütün bu muhtelif cins varlıkların ortak ismidir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksad.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...