"Fihristeyi, taksimü’l-â’mâl tarzında mütesanid heyetinizin şahs-ı mânevîsine tevdiiniz çok güzeldir. Tam ve daimî bir üstad buldunuz..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fihrist Risalesi ilk telif edilirken On Beşinci Lem'a olarak Lem'alar kitabında neşredilmiştir. On Beşinci Lem'anın baş tarafında aşağıdaki ifadeler mevcuttur.

"Risale-i Nur külliyatının Sözler, Mektubat ve On Dördüncü Lem'aya kadar olan kısmının fihristesi, Sözler mecmuasında bulunduğundan Mektubat ve Lem'aların da kendilerine ait fihristeleri o mecmuaların ahirlerine ilhak edileceğinden burada yazılmadı."(1)

Fihristedeki kısımların tamamı Üstad'a ait değil. Bir kısmını Hüsrev Ağabey, bir kısmını Sabri Ağabey vs. yazmışlar. Ancak hepsi Mübeccel Üstadın nazarından geçtikten sonra Risale-i Nur'a ilave edilmiştir.

Bu fihristler Risale-i Nur Külliyatının âdeta hulasası mahiyetinde olduğundan; "tam ve daimî bir üstad buldun" demekten maksat, bu olabilir. Yani bu fihristeyi de okuyan Külliyatın bir enmuzecini, bir hulasasını okumuş olacağından, tam bir “üstad bulmak” manasını verebilir.

(1) bk. Lem'alar, On Beşinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Büyüklüğün nisbeti küçüklüktür.Peki her insan acizdir, Zayıf ve hastadır.Üstad la Allah arasında olan bu âciz ve zayıf olma durumunu insanlarla paylaşmak ;insanlara acziyetini sergilemek değil midir? (Öğrenmek için soruyorum )
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Üstadımız insanın acziyetini halklara değil Hakka takdim etmesi gerektiğini ifade ediyor. Üstadımız her halini gizlemiş olsa idi bize bu konuda örnek ve rehber olamazdı. Bu yüzden enfüsi ahvalinden haber vermek zorundadır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
katreyim umman ...

Tam ve daimi üstadın mukabili şahs-ı manevi değil mi? Ağabeylerin Taksim-ül amal yapmalarına bir medih yapıyor üstadım zannımca..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...