"Gayet ehemmiyetle, madde-i kesifeyi, hayat vasıtasıyla madde-i latifeye çevirir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyada yaklaşık olarak yüz sekiz elementin olduğu söyleniyor. Bir elementin, mesela bir ağacın veya bir insanın vücudunda bulunması, onun tüm kâinatla irtibat kurmasına vesile olur. Artık o element, kâinatın çok yerleriyle irtibatlı olur ve çok mükemmel vazifelerin icra edilmesinde görev alır.

Mesela, bir fosfor elementi bir hayvanın gözüne girdiği vakit gören bir unsur hükmüne geçer. Ayrıca bir demir, bir altın ya da herhangi bir element bir insanın beynine girse, düşünen bir letafete kavuşmuş olacaktır.

Demek cansız unsurlar kendi hallerindeki kesif ve nursuz bir vaziyetten, zihayatlar vasıtasıyla âdeta safileşip nurlanır ve latif bir uzuv haline gelmiş olurlar. Düşünemeyen, göremeyen, konuşamayan, işitemeyen ve sevemeyen o varlıklar, hayat vasıtasıyla letafet kesbedip, görmeye, işitmeye, düşünmeye ve sevmeye başlar. Hatta Rabbi ile irtibat kurup, ibadet vasıtasıyla onunla sohbet eder...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...