"Gördüğüm mezar-ı ekber, baştan başa güzel, yeşil bahçelerle nuranî insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim." izah eder misiniz, bu meclisler dünyada mı, berzah aleminde mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Baktım ki, o gördüğüm köprü, gayet muntazam yerde, ova içinde bir caddedir. Ve sağ tarafımda gördüğüm mezar-ı ekber, baştan başa güzel, yeşil bahçelerle nuranî insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim."(1)

Bu ibarelerde, dünya ve içindeki hadiselere iman nazarı ile nasıl bakılır o öğretiliyor. Mazi küfrün nazarında meyyit ve ölü iken, imanın nazarında hay ve diridir. Geçmiş zamanda yaşamış alim ve evliyaların cesetleri ve cisimleri her ne kadar ölmüş olsa da ruhları ve hizmetleri ebedi ve bakidir. Onlar yokluğu ve fenaya değil varlığa ve bekaya geçtiler.

Bu ifadeleri birkaç manada anlayabiliriz:

Birisi, mazide yaşanmış hadiseler, aynı ile kayıt altına alınıp alem-i bekada müze gibi teşhir edildiğinden, mazi yok olmuş sayılmaz.

İkincisi, sadaka-i cariye ve hayırlı evlat gibi bazı amellerin devam edip, ölen kimselerin alem-i berzahta amellerini ve makamlarını geliştirmesi ve işletmesi, alem-i berzahta da o mübarek evliya ve alimlerin her cihetle terakki edebileceklerine işaret ediyor. Evet onlar günah ciheti ile ölüyorlar, hayır ciheti ile hay ve diridirler.

Üçüncüsü, insan kalp ve ruhun derece-i hayatına çıktığı zaman, nuraniyet sırrı ile zamanın kayıtlarından kurtularak mazi ve müstakbel hazır zaman gibi olabilir. Bu cihetle mazi aynı hazır zaman gibi diridir denilebilir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...