"Gördüğüm mezar-ı ekber, baştan başa güzel, yeşil bahçelerle nurani insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim." İzah eder misiniz, bu meclisler dünyada mı, berzah âleminde mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Baktım ki, o gördüğüm köprü, gayet muntazam yerde, ova içinde bir caddedir. Ve sağ tarafımda gördüğüm mezar-ı ekber, baştan başa güzel, yeşil bahçelerle nurani insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim."(1)

Bu ifadelerde, dünya ve içindeki hadiselere iman nazarı ile nasıl bakılacağı ders veriliyor. Mazi küfrün nazarında ölü iken, imanın nazarında diridir. Geçmiş zamanda yaşamış âlimlerin ve evliyanın cesetleri her ne kadar ölmüş olsa da ruhları ve hizmetleri bakidir. Onlar yokluğa ve fenaya değil, varlığa ve bekaya geçtiler.

Bu ifadeleri birkaç manada anlayabiliriz:

Birisi, mazide yaşanmış hadiseler, aynı ile kayıt altına alınıp âlem-i bekada müze gibi teşhir edildiğinden, mazi yok olmuş sayılmaz.

İkincisi, sadaka-i cariye ve hayırlı evlat gibi bazı amellerin devam etmesi cihetiyle, ölen kimseler yalnız günah ciheti ile ölüyorlar, hayır ve sevap ciheti ile yaşıyorlar.

Üçüncüsü, insan “kalp ve ruhun derece-i hayatına” çıktığında, nuraniyet sırrı ile zamanın kayıtlarından kurtulur. O zaman mazi ve müstakbel hazır zaman gibi olabilir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...