Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Yasin Sûresinin 38. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Arapça’da harf-i cerlerin (ﻞ, ﺇﻠﻰ, ﻓﻲ gibi) genel bir kullanım alanı olmakla beraber alakalı olduğu kelimeye cümlenin manasına çok farklı manalar da yüklemeye de uygun kullanımları vardır. Bunun en mükemmeli Kur’an-ı Kerim’de mevcuddur.

Meseleyi biraz kavramak için örnekler verelim.

: için ﻠﻠﻪ: Allah için

ﻔﻲ: de,da ﻔﻲ ﺍﻠﺟﻧﺔ: Cennet’te

ﺇﻠﻰ: -e doğru ﺇﻠﻰ ﺍﻠﺟﻧﺔ: Cennet’e doğru

Şimdi bu bilgileri ﻠﻣﺴﺗﻗﺭ kelimesine tatbik edelim:

Eğer , için manasında kullanılırsa Güneşin istikrarı için olur.

Eğer , ﻔﻲ manasında kullanılırsa Güneşin istikrarında olur.

Eğer , ﺇﻠﻰ manasında kullanılırsa Güneşin istikrarına olur.

Öyle ise:

İla manasında olursa güneş istikrarına varıncaya kadar olur ki:

Lâm"ı, avam o "Lâm"ı "ilâ" manasında görüp fehmeder ki, size nisbeten ışık verici, ısındırıcı müteharrik bir lâmba olan Güneş, elbette bir gün seyri bitecek, mahall-i kararına yetişecek, size faidesi dokunmayacak bir suret alacaktır, anlar. ifade eder.

Fî manasında olursa istikrarında manasıyla kendi mihverinde dönüp istikrarı sağlar olur ki:

Kozmoğrafyacı bir feylesofa "lâm"ı "fî" manasında şöyle ifham eder ki: Güneş, kendi merkezinde ve mihveri üzerinde zenberekvari bir cereyan ile manzumesini emr-i İlahî ile tanzim edip tahrik eder. ile ifade edilmiştir.

Li, Fî, manasında olursa güneş, manzumesinin (gezegenlerinin) istikrarı için(Li), kendi istikrarında (mihverinde) (Fî) dönmektedir. Yani: Kendi müstekarrı içinde manzumesinin istikrarı ve nizamı için hareket ediyor demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...