"Güzel değil batmakla gaib olan bir mahbub. Çünkü zevale mahkûm, hakikî güzel olamaz. Aşk-ı Ebedî için yaratılan ve âyine-i Sâmed olan kalp ile sevilmez ve sevilmemeli." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan sevdiği şeylerin ebedîyen devam etmesini arzu eder.

"İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedit bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde, kuvve-i vâhime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm eder, sonra sever. Ne vakit zevâlini düşünse veya görse, derinden derine feryat eder."(1)

Dünya fâni olduğu gibi, onda konup göçenler ve sergilenen güzellikler de fânidir. Hakikî güzel olanın zail olmaması gerekir. Güneş'in batmakla gaip olması gibi, sevilen bir şeyin de zeval bulması, ondaki güzelliğin hakikî olmadığını gösterir. Güneş'in aynalardaki parıltılarının akşam olunca yerini karanlığa bırakması gibi, bu sevilen şeyler de yerlerini “esefli bir hayal ve hasretli bir rüya”ya terk ederler.

Üstad Hazretleri Yirmi Dördüncü Söz’deki muhabbet bahsinde, insanda nihayetsiz bir muhabbet kabiliyeti olduğunu belirttikten sonra, her şeyin fâniliğine dikkati çekerek, "İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir."(2) hakikatine dikkat çeker.

Kalbin ayine-i Samed olmasına gelince, bu mana şu âyet-i kerîme ile sabittir.

“...İyi bilin ki, kalpler ancak Allah’ın zikri ile mutmain olur (huzur bulur).” (Ra’d, 13/28)

Bilindiği gibi, Samed ismi "Her şey ona muhtaç, o ise hiçbir şeye muhtaç değil." demektir. Buna göre bütün ihtiyaç sahipleri bu ihtiyaçlarının görülmesiyle Samed ismine ayna olurlar.

Burada ayinedarlığın insan kalbine tahsisi, bu ismin insan kalbinde kemaliyle tecelli etmesi cihetiyledir. Göz ışıkla, mide rızıkla tatmin olduğu gibi, kalp de ancak Allah’a iman ve marifetle ve onu anmakla tatmin olmaktadır.

Bir çiçekte de Samed ismi tecelli eder, bir hayvanda da bir insanda da. Çiçek sadece toprağa, suya, güneşe, bahara muhtaç olmakla Samediyete ayna olurken, bir hayvan bütün bunların yanında görmeye, işitmeye, yürümeye de muhtaç olmakla Samed ismine daha mükemmel bir ayna olur. İnsan kalbi ise mahlûkatla tatmin olmaz, onların yaratıcısına iman ve marifetle tatmin olur. Bu yönüyle Samediyete en geniş ve en mükemmel ayna insan kalbidir.

Dipnotlar:

1) bk. Lem’alar, Üçüncü Lem'a.

2) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Beşinci Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Bayram GÖKDUMAN

Allah razı olsun teşekkür ederim.....

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...