Block title
Block content

Hayatın, "tecelliyat-ı ehadiyete ve cilve-i samediyete ayinelik etmesini" izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tecelliyat-ı ehadiyet, Allah’ın zatının bir olması demektir. 

Her varlık, Allah’ın belli isimlerine ayna olurken, hayat bütün isimleri tek başına göstermektedir. Üstadımızın, besmelenin ikinci sırrında verdiği güneş misalini hatırlayalım. Güneşin ışığının, mukabilindeki bütün eşyayı ihata ettiğine bakıldığında, bu ihatanın tek bir güneşin işi olabileceğine hükmedilmekle, “vahidiyet cihetiyle” güneşin birliği bilinir. Öte yandan, bir aynada güneşin bütün renklerinin, hararetinin ve bir nevi cilve-i zatının görünmesiyle de güneşin birliği “ehadiyet cihetiyle” bilinir.

“Evet, hayat tek başıyla bir Hayy-ı Kayyum'u bütün esma ve şuunatı ile bildirir. Çünki hayat, pekçok sıfâtın memzuç bir macunu hükmünde bir ziya, bir tiryaktır.
İşte hayat bu câmi' mahiyeti itibariyle şuun-u zâtiye-i Rabbaniyeye âyinedarlık eden bir âyine-i Samediyettir.”
(Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Üçüncü Pencere)

İşte hayat bu özelliği ile Allah’ın zatının birliğini, esma ve sıfatlarının varlığını bildirmektedir.
Cilve-i Samediyete gelince, hayatın bütün esmaya ayna olması, bir yönüyle de bütün esmaya muhtaç olması demektir. Meselâ, taşta Rezzak isminin tecelli etmemesi taşın rızka muhtaç olmamasındandır. 
İnsan hayatı, bütün bir kâinata muhtaç olması cihetiyle cilve-i Samediyete ayna olmaktadır.

“Evet herbir zîhayatta; biri Ehadiyet sikkesi, diğeri Samediyet turrası bulunuyor. Zira bir zîhayat ekser kâinatta cilveleri görünen esmayı birden kendi âyinesinde gösteriyor. Âdeta bir nokta-i mihrakıye hükmünde, Hayy-ı Kayyum'un tecelli-i ism-i a'zamını gösteriyor. İşte ehadiyet-i zâtiyeyi, Muhyî perdesi altında bir nevi gölgesini gösterdiğinden, bir sikke-i ehadiyeti taşıyor. Hem o zîhayat, bu kâinatın bir misal-i musaggarı ve şecere-i hilkatın bir meyvesi hükmünde olduğu için, kâinat kadar ihtiyacatını birden kolaylıkla küçücük daire-i hayatına yetiştirmek, Samediyet turrasını gösteriyor.” (Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...