Habis ruh sadece cinlerden midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ervah-ı tayyibe temiz ruhlar, ervah-ı habise pis ruhlar mânâsındadır. Melekler birinciye, şeytanlar ikinciye misaldir. İnsanların da ruhanî yönü olduğundan bir kısmı tayyib bir kısmı habistir. Ama bu onların kesblerine terettüp eden bir neticedir.

Bu ruhlar gece ve gündüz kadar birbirlerinden farklıdır. Pislikten zevk alan bazı böcekler olduğu gibi, gülden hoşlanan ve onun üzerinde tatlı terennümlerde bulunan bülbüller de vardır. Benzeri bir durum ruhlar için de söz konusudur.

Her ruh kendine uygun gelen sohbet meclisine gider. Kişi kendi karakterine uygun olanlarla arkadaş olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)

Latife-i rabbani olan ruh, âlemi emirden olup nurani ise kirli, habis, kötü ruh gibi nitelemeler nasıl oluyor? Veçh-i tevfiki nasıldır?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şeref askar

Elbette gayet cem'iyetli ve gayet yüksek bir mahiyete mâlik ve haricî vücud giydirilmiş ve zîşuur ve zîhayat ve nurani kanun-u emrî olan ruh-u beşer,.. Sözler (RNK) - 560

Bazı ehli dalaletin ve kötü cinlerin ruhları için "habis ruh" deriz. Ama burada biz ruhun bizzat kendisine nisbeten demeyiz.

Mesela nasıl ki bir kişinin temiz bir bedeni olabilir ama giydiği elbise kirli ise bedenin giydiği elbiseye nisbeten kişiye kirli nitelemesi yapılır. Aynen öylede ehli dalalet, gerek ahlakıyla gerek itikadlarıyla ruhun elbisesi/gılaf-ı latifi olan bedeni misaliyeleri çok pis, habis şekillere girebilir. Yılan domuz vb. şekillerle meshi maneviye duçar olabilirler.

O heva ise şe'ni, insaniyeti derece-i melekiyeden dereke-i kelbiyete indirmektir, insanın mesh-i manevîsine sebeb olmaktır. Bu medenîlerden çoğu, eğer içi dışına çevrilse kurt, ayı, yılan, hınzır, maymun postu görülecek gibi hayale gelir. Tarihçe-i Hayat (RNK) - 133

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...