"Hakikat katiyen iktiza eder ve hikmet yakinen ister ki, zemin gibi, semavatın dahi sekeneleri bulunsun ve zişuur sekeneleri olsun ve o sekeneler o semavata münasip bulunsun... 'Melâike ve ruhaniyat' tesmiye edilir." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şu görünen âlemde nice görünmez kuvvetler, kanunlar, ışınlar iç içe vazife görüyorlar. Nurdan yaratılmış latif varlıklar olan melekler ise, bunların hepsinden daha latiftir.

Melekler imtihana tabi olmadıkları için, makamları sabittir. Yalnız ilahi emirlere itaat ederler. Daima hayır işler, verilen emrin dışına asla çıkmazlar; şerre kabiliyetleri yoktur.

"...Allah’ın emirlerine asla isyan etmezler, ne emrolunsa onu yaparlar." (Tahrim, 66/6)

Melekler, kâinattaki maddi ve manevi hemen bütün işlerde vazifelidirler. Yaptıkları işlerin ehemmiyetine göre dereceleri de birbirinden farklıdır. En büyükleri Hazret-i Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhimüsselamdır.

Güneş ve benzeri yıldızların müekkel melaikesi olduğu gibi, her bir yağmur tanesinin de müekkel bir melek tarafından taşındığı hadislerde anlatılmaktadır.

Daima insanla beraber bulunan melekler vardır; bunların bir kısmı, onların sevaplarını ve günahlarını yazarlar. Bunlara “kiramen kâtibin” denir. İnsan, tek başına kaldığı zaman bile yalnız değildir, bu meleklerle birliktedir. Bu mübarek arkadaşların varlığını iman ile hisseden adam asla yalnızlık çekmez.

Bizimle ilgili meleklerden biri de Azrail'dir. En kıymetli varlığımız olan ruhumuzu emaneten alır, berzah âlemine götürür. O korkulmaya değil, sevilmeye layık emin bir emanetçidir.

Kabir âleminde bizi iki melek karşılar: Münker ve Nekir. Bir yaklaşıma göre “münker ve nekir” bir melek türünün ismidir ki, her insanın kabrine bunlardan ikisi gönderilir. İmana ve ibadete dair sualler sorarlar. Verilecek cevaba göre kabir azabı veya saadeti başlar. Hayatı, iman dairesinde istikametle geçmiş bir insan için, bu iki melek kabirde “nurani birer arkadaş”tırlar. Onu kabrin yalnızlığından ve dehşetinden kurtarır, ferahlandırırlar.

Büyük meleklerden olan Cebrail aleyhisselam ise, Cenab-ı Hakk'ın, kullarına emir ve yasaklarını bildirir; haberler getirir. Güvenilir bir elçidir. İsrafil aleyhisselam, “yeniden hayat verme” fiilinde muvazzaftır. Rabbimizin “hayat verme” ile alâkalı emir ve iradesini tatbik eder. Bilhassa bahar aylarında görülen dirilişte “Muhyi” isminin tecellisine vesile olur. Ölümden sonraki dirilişimizde de yine bu melek vazifelidir.

Mikail aleyhisselam ise, rızkların yetiştirilmesinde ve dağıtılmasında ilahi emirleri yerine getiren dört büyük melekten biridir.

Burada adını zikrettiğimiz büyük melekler, aynı vazifeyi yapan melek nevilerinin reisleri hükmündedirler. Mesela, İsrafil aleyhisselam “diriliş” emrini icra eden meleklerin kumandanıdır. Azrail aleyhisselam, “imate” yani “öldürme” emrini yerine getiren melek taifesinin başıdır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Vbdestabe
cidden hakikat böyle iktiza ediyor bizim gibi kısa nazarlı dar fikirli bir çok alemi görmeyen insanların Halık-ı Fatır ın Yarattıgı mevcudatı tefekkür etmeye gücü yoktur. mademki Cenabı Hak Bilinmek vede kendini ve sanatını zişuurlara bildirmek istiyor öyleyse her bir zerreye bir zişuurun nezaret etmesini hikmet ve hakikat iktiza ediyor. taki her bir zerrede kebirligine ve sagirligine göre tefekkür edilsin manasını bilinsin...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Melek ile Ruh arasındaki farkı izah edermisiniz

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Ruh özdür, cevherdir, kendi ile kaimdir beden ise ona dayanan onunla kaim olan ikinci bir kimlik ikinci bir kılıftır. Melek ile insan aynı şekildedir tek fark insanın bedeni maddi, hantal ve kesif iken meleklerin bedenleri ise nurani, latif ve maddi kayıtlardan azadedir. Yani meleklerde ruh/beden ikilemi üzerine inşa edilmiş varlıklardır sadece ruhtan oluşan bir varlık değiller. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...