"Hakikatte akarsu gibi rıhlet ettiği halde, gafletle sureten incimad etmiş, fikr-i tabiatla kesafet ve küduret peydâ edip âhirete perde olmuş.." İstikameti korumak, hakikati bulmak çok zor bunun hikmeti nedir? Mükâfatın daha çok olacağı mânâsına mı gelir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu asrın gaflet ve dalalette çok ileri gittiği bir hakikat-i haldir. Bunun ehemmiyetli sebepleri vardır. Bunlardan bazılarını maddeler halinde takdim edelim:

Birincisi, kâinatta tekâmül kanunu gereği her şey basitten mükemmele doğru gidiyor. Küfür ve gaflette de bu kanun caridir. İnsanlığın müsbet veya menfi düşünce ve fikir melekeleri, dünya yaşlandıkça tekemmül ve teraküm ediyor. Haliyle dünyanın son demlerinde küfür ve gaflette bu kanun gereği en tehlikeli ve en birikimli halini alıyor diyebiliriz.

İkincisi, fen ilimlerinin felsefenin elinde kötü bir vasıta halini almasıdır. Fransız İhtilali ile hız kazanan inkârcı felsefe, fen ilimlerini de kendine alet ederek imânâ hücum edip insanlığı inkâra ve maddeciliğe sevk ediyor. Ne zaman fen ilimleri imanın emrine girerse, o zaman inşallah vaziyet tersine dönecektir. Risale-i Nurlar bunu inşallah tersine çeviriyor ve çevirecek.

Üçüncüsü, haberleşme ve ulaşım vasıtaları geliştiği için dünya küçük bir köy haline dönüşüyor. Bu da menfi fikirlerin ya da bulaşıcı olan gafletin hızlı yayılmasında önemli bir rol oynuyor. Amerika'da bir sapkınlık Türkiye'de rahatlıkla taraftar bulabiliyor.

Dördüncüsü, meşguliyetlerin çoğalması insanların nazarını dağıtıp ahireti unutturmuştur. Bu da gafletin önemli bir sebebidir. İnternet, futbol, kumar, tüketim, sefahet gibi meşgaleler, adeta insanları büyüleyip esir almıştır.

Beşincisi, ıslah edicilerin azalması, müfsidlerin çoğalmasıdır.

Altıncısı, ıslahın zorluğu, bozgunculuğun kolaylığıdır.

Bütün bu sebepler bir araya geldiğinde, gafletin derinleşmesi kolay bir hal alıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
çok güzel izah olmuş.maşaallah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...