"Medeniyet-i hazıra, Kur'ân'a karşı muâraza vaziyetini almıştır; i'câz-ı Kur'ân'a karşı, sihirleriyle muâraza ediyor." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meselâ, şahıslar, cemaatler muârazasından âciz kaldıkları Kur'ân'a karşı, bütün nev-i beşerin ve belki cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra, Kur'ân'a karşı muâraza vaziyetini almıştır; i'câz-ı Kur'ân'a karşı, sihirleriyle muâraza ediyor."(1)

İnsanlığın müşterek aklı olan fen ve felsefe ve bundan netice olarak çıkmış olan Batı medeniyeti, kendi ideolojisi doğrultusunda bir takım siyasî ve içtimaî kaideler ihdas ederek Kur’an’a muaraza etmeye çalışıyor. Mesela, Kur’an "insanlığın saadeti budur" derken, onlar "insanlığın saadeti şudur" diyerek İslam medeniyetine karşı çıkıyorlar ve insanların zihin ve kalb dünyasını hep dünyaya yöneltiyorlar.

Fen ve felsefeden tevellüt etmiş olan bu medeniyetin sihirleri ise tüketim, reklam, fanteziler, teknolojinin suistimal edilmesi, sinema, spor, roman, beşerî ideolojiler, seküler dünya görüşleri, subliminal, ruh çağırma ve benzeri şeylerdir denilebilir.

Mesela Afrika'da milyonlarca insan açlıktan ölürken, bir spor müsabakasına harcanan para bu açlığı gidermeye yetebiliyor. Ama insanlar bu spor sihrine öyle kapılmış, öyle aldanmışlar ki insan hayatı bile bu sihri bozmaya yetmiyor. Misalleri çoğaltmak mümkün...

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ufukalem
"belki cinnîlerin de netice-i efkârları" ifadesine takıldım. Bu yukarıda saydığınız günümüz medeniyetinin oluşumunda cinlerin fonksiyonu nedir? İnsanlar farketmeden vesvese mi veriyorlar, dolayısıyla bunlar kafir cinler midir; çünkü bu bozuk medeniyetin inşasında etkinler bu cinler? Enam 121'deki "Şeytanlar, mutlaka sizinle mücâdele etmeleri için dostlarına vahyederler." ifadelerine göre onların şerli bilgileriyle mi beslenir insanlar? İsra 88'de geçen "De ki: İnsanlar ve CİNLER bir araya toplansa..." ifadesindeki cinleri bu noktada kafir cinler olarak mı almalı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Şeytanlar cinlerin kafir ve fasık kısmı olduğu için insana vehim ve vesvese açısından çok hücum edip şerrin telkincileridirler. Şeytanların tek ve en büyük silahı insanlara vehim ve vesvese vermektir. Hatta bunların kalpte lümme-i şeytan diye birde kürsüleri bulunmaktadır. Bu kürsüden insana sürekli şerri telkin ederler.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...