"Hakiki ömrünü, bulunduğun gün bil." cümlesini; programlı olmamız, gaye-i hayalimizin olması ile birlikte değerlendirir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bulunduğumuz zaman dilimine odaklanıp ahireti unutmak" zararlı olduğu gibi, "ahirete odaklanayım derken anı unutmak"da yanlıştır. İnsan ahiretini unutmamak ve ibadetlerini ihmal etmemek şartıyla bu dünyada da nasibinin peşinde koşacaktır.

“Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebedîyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebedîyeye girsin.”(1)

Üstadımızın ifadesi ile "dünyayı kesben (çalışma olarak) değil kalben terk" etmek lazım. Kimseye muhtaç olmamak için çalışıp kazanacağız ama dünyaya gönül bağlamayacağız. Dünya hayatında planlı ve programlı olmak, geleceğe dair yatırımlar yapmak, gayretli ve çalışkan olmak elbette istenen ve sevilen bir hâldir. İslam’ın men edip yasakladığı şey, insanın Allah’ı ve ahireti unutup tamamen dünya hayatında kendini kaybetmesidir.

1) bk. Mektubat, On Altıncı Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...