"Küfr-ü mutlaktaki manevi cehennemin dünyevi tazibinden kendini bir derece teselliye almak için…" ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hâlbuki Allah'ı bilmek, bütün kâinatı ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i ve külli her şey onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kati iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve kelime-i kudsiyesine, hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Yoksa, 'Bir Allah var.' deyip, bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek ve onlara isnat etmek -haşa- hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci tanımak ve her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah'a İman hakikati onda yoktur. Belki küfr-ü mutlaktaki manevi cehennemin dünyevi tazibinden kendini bir derece teselliye almak için o sözleri söyler."

"Evet, inkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır." (Emirdağ Lahikası-I, 151. Mektup.)

Küfr-ü mutlak Allah ve ahireti inkâr etmek anlamına geliyor. İnsan Allah ve ahireti inkâr ettiğinde bu inkâr insanın maneviyatında ve ruhunda büyük bir boşluk oluşturur ve bu boşluk insanı tazib eder. Yani inkâr etmek, insanın hayatını cehenneme çevirir.

Mesela, ölümü yokluk ve hiçlik olarak gören bir adam, ölüme her şahit olduğunda manen azap içinde kalır. Bu azabı unutmak için ya kendini sarhoşluğa atar ya da gafletli şeylerle oyalanmaya çalışır.

Mutlak küfür, her açıdan insana cehennemi bir halet verir. Musibet ve belalar, o an ki lezzetini acılaştıran düşmanlar gibidir. Oysa imanlı bir adam ölümü ebedi hayatın başlangıcı olarak görür. Musibet ve belaları da manen terakki ve tekemmüle vesile olan birer saik olarak değerlendirir ve iman sayesinde dünyada bile manevi bir cenneti yaşar.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Kâfirler Allah’ı inkâr etmiyorlar, yalnız sıfâtında hatâ ediyorlar." İzah eder misiniz, kâfirler kasten inkâr etmiyorlar mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...