Block title
Block content

"Hâlbuki, şimdikilere demiyorum, lâkin sizin eskiden bir yiğidiniz uyanmamış, nura girmemiş, İslâmiyet milletinin namusunu bilmemiş, yalnız bir menfaat veya bir garaz veya bir adamın veya bir aşiretin namusunu mülâhaza eder, kısa düşünürdü." İzahı?

 
Soru Detayı

- Neden şimdi demem tabiri var, önce ile o zaman arasında nasıl bir hadise olmuş ki, fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Öyleyse dinleyiniz ve kulaklarınızı beş açınız. İşte fikr-i milliyetle uyanmış bir Ermeninin himmeti, mecmu-u milletidir. Güya onun milleti küçülmüş, o olmuş. Veya onun kalbinde yerleşmiş. Onun ruhu ne kadar tatlı ve kıymettar olsa da milletini daha ziyade tatlı ve büyük bilir. Bin ruhu da olsa feda etmeye iftihar eder. Çünkü kendince yüksek düşünür. Hâlbuki, şimdikilere demiyorum, lâkin sizin eskiden bir yiğidiniz uyanmamış, nura girmemiş, İslâmiyet milletinin namusunu bilmemiş, yalnız bir menfaat veya bir garaz veya bir adamın veya bir aşiretin namusunu mülâhaza eder, kısa düşünürdü. Elbette tatlı hayatını öyle küçük şeylere herkes feda etmez."

"Faraza, İslâmî fikr-i milliyetle (HAŞİYE: Milliyetimiz bir vücuttur; ruhu İslâmiyet, aklı Kur’ân ve imandır.) onlar gibi temâşâ etseydiniz, kahramanlığınızı âleme tasdik ettirip yüksek tabakalara çıkacaktınız. Eğer Ermeniler sizin gibi sathî ve kısa düşünseydiler nihayette korkak ve sefil olacaklardı. Hakikaten sizin hârikulâde şecaate istidadınız vardır. Zira bir menfaat veya cüz’î bir haysiyet veya itibarî bir şeref için veya 'Filân yiğittir.' sözlerini işitmek gibi küçük emirlere hayatını istihfaf eden veya ağasının namusunu isti’zam için kendini feda eden kimseler, eğer uyansalar, hazinelere değer olan İslâmiyet milliyetine, yani üç yüz milyon İslâmın uhuvvetlerini ve mânevî yardımlarını kazandıran İslâmiyet milliyetine, binler ruhu da olsa, acaba istihfaf-ı hayat etmezler mi? Elbette hayatını on paraya satan, on liraya binler şevkle satar."(1)

"Kimin himmeti milleti ise; o millet kadar kuvvet kazanır, kimin himmet ve gayreti şahsı kadarsa; o kadar kuvvet ve metanet kazanır." kaidesince; insanın düşünce ve gayreti ne kadar geniş ise, cesaret ve yiğitliği de o kadar geniş olur. Ne kadar dar ise; cesaret ve yiğitliği de o kadar dar olur.

Kürt aşiretlere hitap edildiği için, Üstad onlara; sizin himmet ve gayretiniz bir Ermeni fedaisi gibi, kendi milliyeti değil; ancak mensubu olduğunuz aşiretiniz kadardır. O zaman sizin düşünce ve gayretiniz; ancak basit bir aşiret kadar olur, bu da cesaret ve gayreti daraltıyor. Yani bir insan, milleti için kendini feda eder; ama aşiret ve ağasının hatırı için kolay kolay feda etmez.

Ama biz himmet ve gayretimizi İslam milliyeti ile genişletirsek, yani aşiret milliyetçiliğinden, İslam milliyetçiliğine intikal edebilirsek, o zaman kahramanlık ve cesarette kimse bizim elimize su dökemez. Nitekim tarihte bunun vesika ve örnekleri çoktur.

Aşiretçiliğin güçlü olduğu dönemlerde durum bu vaziyette idi, ama şimdilerde bu eski düşünce ya milliyete ya da İslam milliyetine evrildi. “Hâlbuki, şimdikilere demiyorum” ifadesi bu inceliğe işaret ediyor.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 212
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...